SOS TELEFON (0-24) 0800 333 883

namijenjen za hitnoće, isključivo žrtvama obiteljskog nasilja

Tko smo mi?

Udruga UZOR osnovana je kako bi pružila okvir za osiguravanje potrebnih socijalnih usluga građanima, a koje nisu bile pokrivene od strane nadležnih državnih tijela. Međutim, od osnivanja 2007. g. do danas, rad Udruge i postignute rezultate prepoznale su i nadležne državne institucije. Sve usluge od početka rada do danas besplatne su za sve korisnike.

O UZOR-u

Nekad Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka, danas Udruga UZOR – trenutno broji 7 zaposlenika: 1 psihologa i 4 psihologinje, 1 socijalnu radnicu i 1 magistru pedagogije. Naš rad u velikoj mjeri podržavaju i naše
volonterke i volonteri.

U proteklih 15 godina, ekipiranost i stručnost djelatnika i djelatnica dovela je do razvoja Udruge, a samim time i razvoja i nadopune njena tri temeljna programa: Skloništa i savjetovališta za žene i djecu žrtve nasilja, Rad s kazneno prijavljenim mladima te program Psihosocijalnog tretmana za počinitelje nasilja u obitelji – koja su prerasla svoju početnu ideju kako bi odgovorili na promjene i aktualne potrebe skupinama za i s kojima djelujemo.
Do sada je Udruga sve svoje programe financirala i provela kroz 55 projekta kao nositelj i 4 kao partner.

Iako se mnogo toga promijenilo (npr. naše ime, logo, vizual, djelatnici…) u proteklih 15 godina, UZOR se i dalje, po prirodi svoje misije, vrsti odgovora na potrebe društva, a i samim kompetencijama zaposlenih – bavi promoviranjem i zaštitom mentalnog zdravlja djece i mladih te specifično pitanjima nasilja nad ženom i djecom, osobito obiteljskog.

Sve usluge od početka rada do danas besplatne su za korisnike.

UZOR djeluje u iznajmljenom prostoru u vlasništvu Grada Rijeke, na adresi Blaža Polića 2, u Skloništu na tajnoj lokaciji, ali i u virtualnom prostoru, na našem facebook i instagram profilu, kao i putem 24 – satne SOS linije za žrtve nasilja u obitelji: 0800 333 883.

Ponosni smo na sve žene i njihovu djecu koji su bili u Sigurnoj kući, na sve tinejdžere i adolescente koji su nas pustili u svoj svijet, na sve koji su preuzeli odgovornost za svoja djela i na svakoga tko je hrabro došao i potražio pomoć. Biti dio života naših korisnika, kročiti dijelom njihovog životnog puta, za nas je čast i privilegija.

Zaposlenici

Daniel Antunović

Programski koordinator

Psiholog

Paula Bogović

Programska voditeljica

Predsjednica Udruge

Psihologinja i psihoterapeutkinja

Duška Car Drljača

Programska koordinatorica

Psihologinja i psihoterapeutkinja

Ana Fabijan

Programska koordinatorica

Psihologinja

Maša Komadina

Programska voditeljica

Potpredsjednica Udruge

Psihologinja

Lana Meštrić

Izvoditeljica programa

Pedagoginja

Vesna Žmak

Izvoditeljica programa

Socijalna radnica

Naši volonteri

Više od 350 razloga za volontiranje

UZOR se rado i često hvali svojim volonterkama i volonterima. Laska nam njihova naklonost i kontinuirani doprinos, a njihov volonterski angažman naš je vjetar u leđa. Mnogi autori koji se bave temom volontiranja navode više od 350 razloga zašto je dobro volontirati. Motivi koji pokreću volontere također su različiti, ali ono što im je svima zajedničko je da vjeruju u moć i korist onoga što rade.

Izuzetno smo ponosni na inkluzivno volontiranje naših bivših korisnica u Skloništu za žene i djece žrtve nasilja u obitelji koje svojim iskustvom i primjerom snažno podupiru trenutne korisnice. Njihova perspektiva i autentično iskustvo posebno je ohrabrenje, nenadomjestivo bilo kojom vrstom stručne pomoći.

Više od 150 sati besplatnih instrukcija

Kroz program Laboratorija za učenje 15-ak volontera godišnje pruža instruktivnu pomoć u učenju našim korisnicima, uglavnom djeci osnovnoškolske dobi, što u prosjeku znači cca 150 sati besplatnih instrukcija godišnje, ali i brojne podupirujuće i ‘ljekovite’ odnose iz kojih se grade vještine, stječu znanja i raste samopouzdanje.

Iako je mjerenje njihovog utjecaja na pojedince, našu organizaciju te čitavu zajednicu izazovno i teško iskazivo u brojkama i statistikama, volontiranje itekako podržava naše kapacitete, ali i vrijednosti kao što su solidarnost, demokracija, jednake mogućnosti, samoispunjenje i samopoštovanje. Volonteri nam daju više od svog vremena, oni povećavaju raznolikost i kvalitetu naših usluga, pružaju posebna znanja, ali i darove svoje osobnosti.

Naši korisnici

Svi su dobrodošli u UZOR!

U našu su Udrugu dobrodošle sve građanke i građani Rijeke, ali i okolice, ovisno u uslugama tj. aktivnostima u koje se uključuju.

U najvećoj mjeri naša ciljana skupina su:

 • žene i djeca žrtve nasilja u obitelji
 • počinitelji nasilja u obitelji i osobe u riziku od počinjenja nasilja
 • djeca osnovnoškolske dobi
 • srednjoškolci, studenti i mladi do 29 godina
 • roditelji, skrbnici i članovi obitelji uključene djece i mladih

Dio korisnika i korisnica upućen je u naše usluge putem suradnih ustanova i organizacija (Općinsko državno odvjetništvo, Prekršajni sud, Centara za socijalnu skrb Rijeka, Crikvenica, Opatija ili Krk…).

U naše se aktivnosti možete uključiti i samoinicijativno, ovisno o vašoj potrebi, dogovorivši prvi susret putem našeg telefona, mailom ili porukom u inbox našeg Facebook profila.

Ponosni smo na sve žene i njihovu djecu koji su bili u Sigurnoj kući, na sve tinejdžere i adolescente koji su nas pustili u svoj svijet, na sve koji su preuzeli odgovornost za svoja djela i na svakoga tko je hrabro došao i potražio pomoć. Biti dio života naših korisnika, kročiti dijelom njihovog životnog puta, za nas je čast i privilegija.

Partneri i donatori

Partneri i donatori

Upravljačka struktura

Skupština

Najviše upravljačko tijelo, Skupštinu, čine članovi udruge:

Daniel Antunović, Paula Bogović, Katarina Banov, Duška Car Drljača, Ana Fabijan, Sanja Filipović, Klaudia Segnan Bilović, Vesna Žmak, Maša Komadina i Lana Meštrić.

Upravni tim

Upravni tim je najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine, a njegovi članovi i članice izabrani na mandat u trajanju od dvije godine su:

Daniel Antunović, Paula Bogović, Duška Car Drljača, Ana Fabijan i Maša Komadina

Izvršno tijelo

Izvršna tijela Udruge su Predsjednik/ca (Paula Bogović) i Potpredsjednik/ca (Maša Komadina), ovlašteni za zastupanje Udruge.

Sukladno Odluci o sistematizaciji radnih mjesta, u udruzi
razlikujemo sljedeća radna mjesta:

 • Programski/a voditelj/ica
 • Programski/a koordinator/ica
 • Izvoditelj/ica programa
 • Financijsko – administrativan/na koordinator/ica
 • Voditelj/ica projekta
te dodatno:

 1. psihologinja u skloništu i savjetovalištu
  za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji i
 2. socijalna radnica u skloništu i savjetovalištu
  za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji.
Programski koordinator

Psiholog

Daniel Antunović

Daniel je psiholog u kojem leži kolektivno pamćenje UZOR-a, obzirom da s njim i uz njega plovi od samog UZOR-ovog rođenja, dakle punih 15 godina, a do 2021. godine bio je i njegov predsjednik.

Čak više od toga provodi psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji i posvećen je tome ne samo u velikom komadu vremena (punih 19 godina) nego i kako sam često kaže kao svojoj životnoj misiji.

Njegovo ga bogato iskustvo u ovom području dovodi u mnoga tijela, timove, istraživanja, projekte, edukacije, kada je rodno uvjetovano i obiteljsko nasilje u pitanju, a dostojno brani naše boje na događajima svake vrste.

Programska voditeljica

Predsjednica Udruge

Psihologinja i psihoterapeutkinja

Paula Bogović

Psihologinja i psihoterapeutkinja.

Psihologiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci i psihoterapeutkinja je s europskim certifikatom. Već dva desetljeća radi sa ženama i djecom žrtvama nasilja u obitelji pri čemu je usmjerena na osobne resurse koje svaka žena i dijete imaju te na razvoj novih resursa i na postizanje željene promjene. Kontinuirano se educira, završila je psihoterapiju pri Školi kibernetike i sistemske terapije, a između ostaloga i bazični tečaj NLP-a, ACT, prvi stupanj Bihevioralno – kognitivne terapije te Mindfulness za djecu.

Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatske komore psihoterapeuta.

Cijeneći stečena znanja  i proces njihova stjecanja, rado i nesebično ih dijeli s drugima, posebice s djelatnicama ostalih Skloništa i tu ostajući prvenstveno usmjerena na dobrobit žena i djece žrtava nasilja u obitelji.

Paula je voditeljica u udruzi UZOR, osmišljava, provodi i prati provedbu projekata/programa, uključena je u sve pore UZOR-a od samog početka, razvija UZOR-ovu otpornost, sigurnost i autonomiju u radu.

Posvećena je svome radu kako u individualnoj terapiji tako i u širem društvenom kontekstu gradeći uvjete za razvoj kvalitetnih usluga za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji, stavljajući naglasak na uvažavanje i poštivanje svake pojedine žrtve te na odgovornost stručnih osoba koje rade sa žrtvama.

Programska koordinatorica

Psihologinja i psihoterapeutkinja

Duška Car Drljača

Psihologinja i kognitivno – bihevioralna terapeutkinja.  Psihologiju  je diplomirala na  Filozofskom fakultetu u Rijeci, a poslijediplomsko stručno usavršavanje iz kognitivno-bihevioralnih terapija pri HUBIKOT-u čime je stekla akreditaciju Europskog udruženja za bihevioralno kognitivne terapije (EABCT).

Kontinuirano se stručno usavršava na području kognitivnih terapija trećeg vala: ACT-a i Mindfulnessa te na području rada s osobama izloženim nasilju. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatske komore psihoterapeuta  te Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.
Koordinatorica je inkluzivnog volontiranja u Skloništu i savjetovalištu. Sudjeluje u edukacijama i prenošenju znanja i dugogodišnje ekspertize kolegicama i kolegama u području. Uz iskustvo rada u civilnom sektoru ima i iskustvo rada u privatnom i javnom sektoru.

U radu s osobama izloženim nasilju, najčešće ženama i djecom,  naglasak stavlja na vrijednost osobnih iskustava i učenja te na otpornost, oporavak i rast i razvoj kapaciteta. U širem smislu u svom radu nastoji graditi društveni kontekst koji će na adekvatan način podržavati žene i djecu žrtve nasilja u obitelji.

Programska koordinatorica

Psihologinja

Ana Fabijan

Ana je psihologinja koja se školuje za zvanje psihoterapeutkinje u Školi za kibernetiku i sistemsku psihoterapiju. Radi prvenstveno s djecom i mladima i njihovim obiteljima u Savjetovalištu za djecu i mlade, a angažirana je i u sve  druge segmente i programe, kao npr na SOS telefon i sve naše javne kampanje.

Završila je i edukaciju za provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji.

U njenom je radu odlikuje mnoge vrline kao što su posvećenost, radoznalost i ljubav prema ljudima, te strast i umijeće drugačijeg postavljanja okvira u pronalaženju pravog načina i kreativnog puta k rješenju. Prepoznat ćete je po toplini i nježnosti kojom će vas prihvatiti, istančanom ticalu za vaše potrebe i estetici koju će unijeti u vaš odnos.

Programska voditeljica

Potpredsjednica Udruge

Psihologinja

Maša Komadina

Maša je psihologinja i edukantica psihoterapije pod supervizijom, koja u Savjetovalištu za mlade provodi individualni i grupni savjetodavni i psihosocijalni tretman djece, mladih i njihovih roditelja i skrbnika, podržavajući mentalno zdravlje i funkcioniranje čitavih obitelji.

Na radnom mjestu Programske voditeljice – Maša pored neposrednog rada s korisnicima – osmišljava, provodi i prati provedbu projekata/programa, promišlja i unapređuje razvoj i kvalitetu programa, kao i cijele organizacije. Također, potpredsjednica je udruge.

Osim velike posvećenosti i kompetentnosti u radu s djecom i mladima i njihovim obiteljima – angažirana je na svakom polju djelovanja našeg Uzora: kao koordinatorica volontera brine o njihovom angažmanu, ali i potrebama, piše inspirativne tekstove za naše FB i web stranice, stvara nove suradnje i partnerstva, koristi svaku priliku da prezentira način na koji radimo u UZOR-u, s velikom odgovornošću obavlja dežurstvo na našoj SOS liniji za žene žrtve nasilja u obitelji….

Ljubiteljica je prirode i životinja, pravde i ravnopravnosti i tu svoju strast zavodljivo prenosi. 

Izvoditeljica programa

Pedagoginja

Lana Meštrić

Lana je u UZOR došla kao volonterka i već tada predano i s entuzijazmom prigrlila nas, kao i mi nju. Kod nas odrađuje praksu, zapošljava se i na studentski ugovor, kuha diplomski rad i kuje planove za budućnost.

Lana, magistra pedagogije, koja osim znanjem i vještinom da isto primjeni u radu u našem Laboratoriju za učenje, na divan način njeguje svoje prirođene kvalitete i sposobnosti da s našim klincima stvori ugodan i podržavajuć odnos, a da ih istovremeno potakne u zonu učenja i rasta, čija proaktivnosti i kreativnost čine dobitnu kombinaciju koja našem programu dodaje svježinu, raznolikost i zanimljivost.

Podržava djecu i mlade u učenju i organizaciji slobodnog vremena u sklopu Savjetovališta za djecu i mlade i programa Laboratorij za učenje.

Programska izvoditeljica

Socijalna radnica

Vesna Žmak

Vesna je socijalna radnica, s dugogodišnjim radnim i životnim iskustvom.  Završila je Višu školu za socijalne radnike Sveučilišta u Zagrebu 1982. g. Te se kroz godine i dodatno educirala. U UZOR-u od samih početaka, jedna je od osnivačica UZOR-a i 15 godina radi u Skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji. Ima dugogodišnje iskustvo rada u centrima i ustanovama socijalne skrbi. Članica je  Hrvatske udruge socijalnih radnika i Hrvatske komore socijalnih radnika.

Žene s kojima radi joj se obraćaju s punim povjerenjem znajući da će ih saslušati i pomoći im sa svim peripetijama koje im sustav donosi. Djeca ju znaju kao njihova “teta za igru” koja je topla, draga, nježna i zainteresirana. Njezina ljubav prema ljudima je ono što našu Vesnu čini sjajnom sockom. U svakoj ženi će tražiti njene resurse, snage i biti usmjerena na promjenu istovremeno uvažavajući traume koje su prošle i istražujući resurse za napredak i promjenu.

Atmosfera koju gradi u našem Skloništu je atmosfera sigurnosti, rasta, topline i veselja.

Prijava za volontiranje

Uključiti se možeš kroz volontiranje u našem Savjetovalištu za djecu i mlade

Financijsko – administrativna koordinatorica

Ekonomistica

Valentina Musija

Valentina je posljednja koja nam se pridružila našem timu, ali se zato nevjerojatnom brzinom uklopila i učinila da joj se s apsolutnim povjerenjem prepustimo. Njena znanja i sposobnosti da nas administrativno – financijski koordinira apsolutno su precizne, izbrušene do izvrsnosti i našoj su organizacije popunile sve dosadašnje rupice i ponudile kompletan i još snažniji doživljaj i sposobnost funkcioniranja.

Valentinu odlikuje savršena ravnoteži između blagosti i nježnosti s jedne i sposobnost izražavanja vlastitih mišljenja i stavova na način koji ne po ničemu ne ugrožava druge, s druge strane.

Na nju se možemo osloniti u trenucima panike, rokova, nesigurnosti, a ona nas ne samo umiri svojom staloženosti, nego i pronalaskom najboljeg mogućeg rješenja za našu organizaciju.

Programski voditelj

Socijalni pedagog i psihoterapeut

Nenad Karabaić

Neno je socijalni pedagog i psihoterapeut, koji od samog početka UZOR-a radi s kazneno prijavljenim mladima i nudi, s ponosom možemo reći, inovativni pogled i pristup ‘maloljetničkoj delikvenciji’, već samim time što nikad nije upotrijebio naziv spomenut u navodnicima.

Njegova pažnja i usmjerenost na građenje odnosa sa svojim korisnicima – odnosa ravnopravnosti, zainteresiranost i posvećenosti osobi s kojom ulazi u dijalog, sigurno je jedna vrsta umjetnosti, osim umijeća.

Mladi i njihove obitelji, koje put navede u UZOR, imaju pravu privilegiju svoje nove prilike otkrivati upravo u dijalogu s Nenom koji, apsolutno iskreno vjeruje da su upravo oni najbolji i jedini stručnjaci za sebe i svoje živote.

Osim rada s mladima, roditeljima i obiteljima, kao programski voditelj, zajedno sa svojim timom i pažljivo brinući o svom timu, razvija program Savjetovališta za djecu i mlade i potiče organizaciju da hvata i vjetar i valove na kojima će se kretati naprijed.