SOS TELEFON (0-24) 0800 333 883

namijenjen za hitnoće, isključivo žrtvama obiteljskog nasilja

Što radimo?

Udruga UZOR osnovana je kako bi pružila okvir za osiguravanje potrebnih socijalnih usluga građanima, a koje nisu bile pokrivene od strane nadležnih državnih tijela.

Provodimo programe vezane uz dva programska područja: Suzbijanja nasilja nad ženama i djecom te nasilja u obitelji  i  Zaštita i podrška  mentalnom zdravlju djece i mladih.

Programi

Programsko područje suzbijanja nasilja nad ženama i djecom te nasilja u obitelji

Pitanjima nasilja nad ženama i djecom, osobito obiteljskog, bavimo se od samog svog osnutka. Rad sa žrtvama, kao i rad s počiniteljima nasilja, pruža cjelovitu podršku smanjenju nasilja u društvu.

U Skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji, na tajnoj adresi, pružamo zaštitu, povjerljivu i pravovremenu psihološku i pravnu pomoć te sigurni smještaj. Osiguravanjem sigurnog smještaja te pružanjem podrške izravno doprinosimo zaštiti žrtava nasilja u obitelji te povećanju kvalitete života, kao i razvoju društva koje promiče ravnopravnost i nenasilje.

Ideja da Sklonište bude mjesto slobode i novih prilika uz podršku i razumijevanje doprinijela je činjenici da više od 85% žena nakon izlaska iz Skloništa živi samostalno i neovisno (nisu se vratile počinitelju nasilja!) te su uspješno prevladale sve prepreke na putu izlaska iz nasilja.

U Skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji pružamo zaštitu, povjerljivu i pravovremenu psihološku i pravnu pomoć te sigurni smještaj. Osiguravanjem sigurnog smještaja te pružanjem podrške izravno doprinosimo zaštiti žrtava nasilja u obitelji te povećanju kvalitete života kao i razvoju društva koje promiče ravnopravnost i nenasilje. Integracijom traumatskog iskustva kao sastavnog dijela života tijekom boravka u Skloništu dolazi do posttraumatskog rasta i razvoja  i otvaraju se nove mogućnosti za život u kojem nema nasilja.

U Skloništu svakog radnog dana sve različite vrste podrške pruža naša Vesna, kao i Duška i Paula.

Savjetovalište za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji nalazi se na adresi Blaža Polića 2. Namijenjeno je prvenstveno ženama i djeci žrtvama psihičkog, fizičkog, seksualnog ili ekonomskog nasilja gdje naše Paula i Duška korisnicama pružaju savjetodavnu podršku i psihoterapiju, a naša vanjska suradnica pravno zastupanje.

U proteklih 15 godina u Skloništu je živjelo 258 žena i djece, a u Savjetovalištu su pomoć i podršku primile ukupno 573 osobe.

Na broju 0800 333 883 u 24-satnom dežurstvu, emocionalnu podršku žrtvama nasilja u obitelji, ali i sve informacije o pravima i mogućnostima u odnosu na specifičnu situaciju pružaju Paula, Duška, Vesna, Maša ili Ana.

Ovaj se program u UZORu provodi od 2007. i kao takav je „najstariji“ program koji se kontinuirano provodi u Hrvatskoj. Tretman je usmjeren na zaustavljanje i sprječavanje ponavljanja nasilnog ponašanja kroz rad s počiniteljem nasilja kako bi osoba osvijestila vlastite misli, osjećaje i ponašanje, preuzela odgovornost za isto, naučila vještine komunikacije i rješavanja sukoba te bila svjesna posljedica vlastitog nasilnog ponašanja.

Iako je program početno bio zamišljen za rad s muškarcima koji su bili nasilni prema svojim partnericama, sukladno iskustvima iz prakse, tokom godina je modificiran i prilagođen svim mogućim obiteljskim odnosima. Tokom godina u program je bilo uključeno preko 1.000 osoba, 770 muškaraca i 240 žena, a radilo se sa 55 muških i 6 ženskih grupa. Od 2019. godine tretman se provodi individualno.

Od samog početka, i u ovom trenutku, ovakav specifičan tretman provodi naš Daniel, a ove mu se godine pridružuje i kolegica Ana.

Programsko područje suzbijanja nasilja nad ženom i djecom i obiteljskog nasilja

Programsko područje zaštite i podrške mentalnom zdravlju djece i mladih

Programsko područje zaštite i podrške mentalnom zdravlju djece i mladih

U sklopu Savjetovališta za djecu i mlade provodimo:

– mjeru posebne obveze psihosocijalnog tretmana maloljetnih počinitelja kaznenih djela,

savjetodavni i psihosocijalni tretman djece i mladih upućenih od strane Zavoda za socijalni rad kao i djece i mladih upućenih s Klinike za psihijatriju ili Dječje bolnice KBC Rijeka.

Osim toga, naša su vrata otvorena i djeci, mladima i njihovim roditeljima koji nam se samoinicijativno javljaju u potrazi za savjetodavnom podrškom, a odnosu na svoje specifične potrebe.

Imajući na umu da je kvalitetni razvoj djeteta povezan s mogućnostima istraživanja i nadograđivanja spoznaja, naše Savjetovalište, osim individualnog savjetodavnog rada, pruža priliku i za bogato i poticajno okruženje za učenje kroz igru, druženje s vršnjacima te stjecanje vještina neposrednim iskustvom.

Druženje i učenje kroz naš ‘LABORATORIJ ZA UČENJE’ omogućuje klincima ostvarivanje socijalnih interakcija te ojačava njihovu socijalnu mrežu, što je za njihov zdrav rast i razvoj iznimna potreba.

Tko je došao ili će doći u Savjetovalište za djecu i mlade, sresti će u njemu Anu, Lanu, Nenu (Nenota 😊) i Mašu, ali i naše drage suradnike koji nam pomažu osmisliti i organizirati najbolje moguće provedeno slobodno vrijeme. Besplatnu instruktivnu pomoć pružit će im naše volonterke, mahom studentice Filozofskog ili učiteljskog fakulteta.

Ako Savjetovalište prevedemo u brojke, onda možemo reži da se godišnje provede cca 500 individualnih savjetodavnih susreta s djecom, 300 sati pomoći u učenju te 15 aktivnosti provođenja slobodnog vremena (parkour, windsurfing, slobodnog penjanja, radionice održivog razvoja u prirodi i sl…)

Druženje i učenje kroz naš ‘LABORATORIJ ZA UČENJE’ omogućuje klincima ostvarivanje socijalnih interakcija te ojačava njihovu socijalnu mrežu, što je za njihov zdrav rast i razvoj iznimna potreba.

Tko je došao ili će doći u Savjetovalište za djecu i mlade, sresti će u njemu Anu, Lanu i Mašu, ali i naše drage suradnike koji nam pomažu osmisliti i organizirati najbolje moguće provedeno slobodno vrijeme. Besplatnu instruktivnu pomoć pružit će im naše volonterke, mahom studentice Filozofskog ili učiteljskog fakulteta.

Ako Savjetovalište prevedemo u brojke, onda možemo reći da se godišnje provede cca 500 individualnih savjetodavnih susreta s djecom, 300 sati pomoći u učenju te 15 aktivnosti provođenja slobodnog vremena (parkour, windsurfing, slobodnog penjanja, radionice održivog razvoja u prirodi i sl…).

Brošura o mentalnom zdravlju

Radeći svakodnevno s djecom, mladima i njihovim obiteljima, često se susrećemo s pogrešnim vjerovanjima o mentalnom zdravlju, o osobama s teškoćama mentalnog zdravlja, o traženju stručne pomoći ili o odlascima kod psihologa i psihoterapeuta. Izradili smo stoga, kratku i jednostavnu brošuru kao vodič kroz mitove i legende o mentalnom zdravlju, koja djeci i mladima (ali i odraslima) može ponuditi činjenice i vrijedne informacije na ovu temu.

S obzirom na to da su istraživanja dokazala da informiranje o specifičnostima poteškoća mentalnog zdravlja uvelike može pridonijeti stvaranju pozitivnijeg i produktivnijeg okružja s manje predrasuda i diskriminacije (jer znanje je moć) – odlučili smo brošuru posvetiti upravo tome.

Moguće ju je preuzeti u .pdf formatu klikom na:

Projekti

Programsko područje suzbijanja nasilja nad ženama i djecom te nasilja u obitelji, u 2024. godini, financirano je kroz sljedeće projekte
Naziv projekta:Financiran od strane:Razdoblje financiranja: Ukupna vrijednost projekta:
Savjetovalište i sklonište za ženu i djecu žrtve nasilja u obitelji Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike01.01.2022.-31.12.2024.44.064,00 € godišnje
Savjetovalište i sklonište za ženu i djecu žrtve nasilja u obitelji Primorsko - goranska županija 01.01.2023.-31.12.2024.16.000,00 € godišnje
Nadogradnja u pružanju usluga za žene žrtve nasilja u obitelji Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike01.06.2023.-31.05.2026. 25.000,00 € godišnje
Nadogradnja u pružanju usluga za žene žrtve nasilja u obiteljiPrimorsko - goranska županija01.01.2023.-31.12.2024.15.000,00 € godišnje
Programsko područje zaštite i podrške mentalnom zdravlju djece i mladih, u 2024. godini, financirano je kroz sljedeće projekte:
Naziv projekta:Financiran od strane:Razdoblje financiranja: Ukupna vrijednost projekta:
"Sav svoj - razvoj i širenje mreže socijalnih usluga" Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 1.6.2023.-31.5.2025. 25.000,00 € godišnje
"Sav svoj - program prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih"Ministarstvo zdravstva4.11.2022.-3.11.2025.26.544,56 € godišnje
"Sav svoj - program prevencije ovisnosti mladih" Središnji državni ured za demografiju i mlade 1.1.2024.-31.12.2025.20,000.00 € godišnje
Razvoj udruge, u 2024. godini, financiran je kroz sljedeći projekt:
Naziv projekta:Financiran od strane:Razdoblje financiranja: Ukupna vrijednost projekta:
Institucionalna podrška Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge01.01.2022.-31.12.2024.18,063,00 € godišnje

Projekti

Programsko područje suzbijanja nasilja nad ženom i djecom i obiteljskog nasilja financirano je kroz sljedeće projekte:
Naziv projekta:
Savjetovalište i sklonište za ženu i djecu žrtve nasilja u obitelji
Financiran od strane:
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Razdoblje financiranja:
01.01.2022.-31.12.2024
Ukupna vrijednost projekta:

280.000,00 kn godišnje
Naziv projekta:
Podrška stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska iz skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji
Financiran od strane:
Grad Rijeka
Razdoblje financiranja:
01.01.2022.-31.12.2024
Ukupna vrijednost projekta:

280.000,00 kn godišnje

Naziv projekta:
Savjetovalište i sklonište za ženu i djecu žrtve nasilja u obitelji
Financiran od strane:
Primorsko  – goranska županija
Razdoblje financiranja:
01.01.2022.-31.12.2022
Ukupna vrijednost projekta:

120.000,00 kn

Naziv projekta:
Podrška stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska iz skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji
Financiran od strane:
Grad Rijeka
Razdoblje financiranja:
01.01.2022.– 31.12.2022.
Ukupna vrijednost projekta:

200.000,00 kn

Naziv projekta:
Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji  i obiteljsko savjetovanje
Financiran od strane:
Grad Rijeka
Razdoblje financiranja:
01.01.2022.– 31.12.2022.
Ukupna vrijednost projekta:

100.000,00 kn

Programsko područje zaštite i podrške mentalnom zdravlju djece i mladih financirano je kroz sljedeće projekte:

Naziv projekta:
Rad s kazneno prijavljenim mladima uključujući povremene uzimatelje droge – eksperimentatore
Financiran od strane:
Grad Rijeka
Razdoblje financiranja:
01.01.2022.-31.12.2022
Ukupna vrijednost projekta:

170.000,00 kn godišnje

Naziv projekta:
ProstoRi podrške
Financiran od strane:
Europski socijalni fond
Razdoblje financiranja:
01.07.2021.-01.07.2023
Ukupna vrijednost projekta:

1.999.947,52 kn

Naziv projekta:
Sav svoj-program prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih
Financiran od strane:
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Razdoblje financiranja:
01.12.2019.-30.11.2022.
Ukupna vrijednost projekta:

90.000,00 kn godišnje

Naziv projekta:
Sav svoj – razvoj i širenje mreže socijalnih usluga
Financiran od strane:
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Razdoblje financiranja:
01.06.2019.-31.05.2022.
Ukupna vrijednost projekta:

160.000,00 kn godišnje