SOS TELEFON (0-24) 0800 333 883

namijenjen za hitnoće, isključivo žrtvama obiteljskog nasilja

Edukacije za stručnjakinje i stručnjake koji rade sa žrtvama nasilja

Tijekom proteklih dana, kao edukatorice dijelile smo stečena znanja i iskustva u radu sa ženama žrtvama nasilja. Teme, kao i sudionici, bile su raznovrsne i široko su pokrivale područje  rada. Paula Bogović je sudionicima edukacije iz Virovitičko – podravske županije govorila o potrebama žrtava koje su preživjele nasilje, principima i radu skloništa te iznijela brojne primjere dobre prakse. Edukacija se održala u Termama Jezerčica u sklopu projekta “Centar za podršku savjetovanje i osnaživanje”, čiji je  nositelj Virovitičko-podravska županija a partner projekta S.O.S. Virovitica.

Na edukaciji sudionika iz Krapinsko – zagorske županije Duška Car Drljača govorila je uvodno o nasilju, nasilju nad ženama i obiteljskom nasilju te promjenama, praksi  i težnjama u RH kao i psihosocijalnim posljedicama. Paula Bogović izlagala je vezano za karakteristike nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja  te dala širok prikaz rada na pružanju podrške i osnaživanju žena i djece izloženih nasilju. Iznimno nam je zadovoljstvo bilo vidjeti velik interes sudionika za edukaciju  s vrlo različitih radnih mjesta, iz policije, vrtića, škola…kao i sudionike koji su već sudjelovali u prethodno održanoj edukaciji. Ove edukacije su održane u sklopu projekta “Novi početak” čiji je nositelj Krapinsko – zagorska županija, a partner projekta Dom Novi početak.

Ostali projekti

Novosti

Edukacije za stručnjakinje i stručnjake koji rade sa žrtvama nasilja

Tijekom proteklih dana, kao edukatorice dijelile smo stečena znanja i iskustva u radu sa ženama žrtvama nasilja. Teme, kao i sudionici, bile su raznovrsne i široko su pokrivale područje  rada. Paula Bogović je sudionicima edukacije iz Virovitičko – podravske županije govorila o potrebama žrtava koje su preživjele nasilje, principima i radu skloništa te iznijela brojne primjere dobre prakse. Edukacija se održala u Termama Jezerčica u sklopu projekta “Centar za podršku savjetovanje i osnaživanje”, čiji je  nositelj Virovitičko-podravska županija a partner

Novosti

kampi RAJ i profiti RAJ

Pokrenuli smo dobrovoljni fundraising i sakupljamo novčiće za aktivnosti s djecom našeg Laboratorija za učenje. Želja nam je ciljeve programa dodatno podržati organizacijom ljetnog kampa tijekom ljetnih školskih praznika, u trajanju od 5 noćenja, za 20-ak djece u riziku od socijalne isključenosti, što je mnogim našim korisnicima nedostižno iskustvo, obzirom na obiteljske i socio-ekonomske prilike u kojima žive.   Svi vi koji imate želju i mogućnost pomoći dobrim djelom i malo novčića, kao kruna za kraj godine, kliknite na link gdje