SOS TELEFON (0-24) 0800 333 883

namijenjen za hitnoće, isključivo žrtvama obiteljskog nasilja

Edukacije za stručnjakinje i stručnjake koji rade sa žrtvama nasilja

Tijekom proteklih dana, kao edukatorice dijelile smo stečena znanja i iskustva u radu sa ženama žrtvama nasilja. Teme, kao i sudionici, bile su raznovrsne i široko su pokrivale područje  rada. Paula Bogović je sudionicima edukacije iz Virovitičko – podravske županije govorila o potrebama žrtava koje su preživjele nasilje, principima i radu skloništa te iznijela brojne primjere dobre prakse. Edukacija se održala u Termama Jezerčica u sklopu projekta “Centar za podršku savjetovanje i osnaživanje”, čiji je  nositelj Virovitičko-podravska županija a partner projekta S.O.S. Virovitica.

Na edukaciji sudionika iz Krapinsko – zagorske županije Duška Car Drljača govorila je uvodno o nasilju, nasilju nad ženama i obiteljskom nasilju te promjenama, praksi  i težnjama u RH kao i psihosocijalnim posljedicama. Paula Bogović izlagala je vezano za karakteristike nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja  te dala širok prikaz rada na pružanju podrške i osnaživanju žena i djece izloženih nasilju. Iznimno nam je zadovoljstvo bilo vidjeti velik interes sudionika za edukaciju  s vrlo različitih radnih mjesta, iz policije, vrtića, škola…kao i sudionike koji su već sudjelovali u prethodno održanoj edukaciji. Ove edukacije su održane u sklopu projekta “Novi početak” čiji je nositelj Krapinsko – zagorska županija, a partner projekta Dom Novi početak.

Ostali projekti

Novosti

Što nam kažu brojke?

U okviru obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u organizaciji Policijske uprave primorsko–goranske i Udruge UZOR u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke, održan je u petak, 22. rujna okrugli stol pod nazivom: „Što nam kažu brojke o nasilju u obitelji?“, namijenjen stručnjakinjama i stručnjacima koji se u svom djelokrugu rada bave i problematikom obiteljskog nasilja. Sudionice/ci su se posebno osvrnuli na prisutni trend povećenja broja kaznenih prijava, povećano traženje pomoći i podrške od strane

Novosti

Nadogradnja u pružanju podrške ženama žrtvama nasilja u obitelji

“Nadogradnja u pružanju podrške ženama žrtvama nasilja u obitelji” novi je program Udruge. Nakon uspješne provedbe projekta “Podrška stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska iz skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji” financiranog od strane Grada Rijeke, u okviru kojega je, između ostalog, omogućena financijska podrška za plaćanje troškova podstanarstva za korisnice, navedenu uslugu osiguravamo i u sklopu novog Programa financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Kontinuirano nastojimo odgovarati na potrebe koje postoje