SOS TELEFON (0-24) 0800 333 883

namijenjen za hitnoće, isključivo žrtvama obiteljskog nasilja

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama. U Udruzi UZOR o nasilju prema ženama progovaramo i djelujemo svakodnevno i neposredno, a i posebno danas.
Osim što svakodnevno pružamo podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ovaj tjedan smo sudjelovale na Okruglom stolu „Problemi i izazovi u provedbi Istanbulske konvencije u Hrvatskoj“ koji se održao 22. studenog u Maloj vijećnici Hrvatskoga sabora, gdje je profesorica Đurđević posebno naglasila da je nasilje prema ženama najteži oblik kriminaliteta u Hrvatskoj. U srijedu 23. studenog sudjelovali smo na Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Primorsko – goranske županije analizirajući trenutno stanje u Primorsko – goranskoj županiji i Hrvatskoj gdje smo donijeli zaključke koje ćemo prezentirati Županijskoj skupštini. U četvrtak 24. studenog na poziv Makedonskog kulturnog društva Ilinden sudjelovali smo u manifestaciji „Stop nasilju nad ženama“ prezentirajući doprinos Udruge UZOR u borbi protiv nasilja prema ženama gdje je prikupljena i donacija koja će direktno ići ženama žrtvama nasilja u obitelji. I danas na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ugostili smo savjetnice Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, naglašavajući važnost donošenja promjena i osiguravanjem dostupnosti usluga ženama i djeci s invaliditetom, a koji su žrtve nasilja u obitelji.
Kad društvo bude s istom pažnjom brinulo o svim i svakom na jednaki način to će biti društvo na koje ćemo moći biti ponosni da smo njegov dio, a do tada i dalje i uvijek uz svaku ženu i svako dijete koji su izloženi nasilju u obitelji, vaše uzorovke i uzorovci.

Ostali projekti

Novosti

Što nam kažu brojke?

U okviru obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u organizaciji Policijske uprave primorsko–goranske i Udruge UZOR u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke, održan je u petak, 22. rujna okrugli stol pod nazivom: „Što nam kažu brojke o nasilju u obitelji?“, namijenjen stručnjakinjama i stručnjacima koji se u svom djelokrugu rada bave i problematikom obiteljskog nasilja. Sudionice/ci su se posebno osvrnuli na prisutni trend povećenja broja kaznenih prijava, povećano traženje pomoći i podrške od strane

Novosti

Nadogradnja u pružanju podrške ženama žrtvama nasilja u obitelji

“Nadogradnja u pružanju podrške ženama žrtvama nasilja u obitelji” novi je program Udruge. Nakon uspješne provedbe projekta “Podrška stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska iz skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji” financiranog od strane Grada Rijeke, u okviru kojega je, između ostalog, omogućena financijska podrška za plaćanje troškova podstanarstva za korisnice, navedenu uslugu osiguravamo i u sklopu novog Programa financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Kontinuirano nastojimo odgovarati na potrebe koje postoje