SOS TELEFON (0-24) 0800 333 883

namijenjen za hitnoće, isključivo žrtvama obiteljskog nasilja

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Nasilje nad ženama i djevojčicama jedno je od najraširenijih, dugovječnijih i razornijih kršenja ljudskih prava u svijetu i uglavnom ostaje i opstaje unutar njihovih domova zbog teškoća procesuiranja, šutnje, stigme i srama koji ga okružuju.

Iako je sveprisutno, rodno uvjetovano nasilje nije i ne smije biti neizbježno.
Zaustavljanje ovog obika nasilja počinje vjerovanjem ženama koje ga doživljavaju ili su ga doživjele, usvajanjem sveobuhvatnih i uključivih pristupa koji se bave temeljnim uzrocima istog, transformacijom štetnih društvenih normi i promjenom društvenih vrijednosti općenito kao i samim osnaživanjem žena i djevojaka.

Progovarati o rodno uvjetovanom nasilju, informirati građane i građanke o njegovim karakteristikama, znakovima prepoznavanja, pravima koje imaju kao žrtve nasilja i obaveza koje imaju kao svjedoci, mogućnostima koje im se nude ako nasilje primijete u susjedstvu početak je borbe za društvo nulte tolerancije na nasilje.

Iako je to potrebno činiti svakodnevno, ovih dana, a uoči današnjeg – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – to činimo intenzivno sukladno svojoj misiji i djelovanju ali i građanskoj dužnosti.

Razgovarali smo tako s gimnazijalcima PRHG, koji su pokazali veliki interes i senzibilitet za ovu temu, pridružili se razgovoru ugodnom o temi neugodnoj: ‘Nasilje naše svagdašnje’ koje je organizirala Gradska knjižnica Rijeka s Mjesnim odborom Trsat, a sljedećeg četvrtka sve ćemo zainteresirane građanke i građane povesti vođenom turom Korzom, pod nazivom Mala tura Velikih žena i podijeliti s njima sva naša znanja i iskustva koja smo stekli u proteklih 14 godina postojanja skloništa i savjetovališta za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji.

Mala tura Velikih žena: Anita, Katarina, Tanja, Natali, Dora, Ana i Eva – 7 su hrabrih žena koje su doživjele obiteljsko nasilje počinjeno od strane njihovih partnera.

Svaka o njih ima vam što reći. O sebi, o nama, o društvu u kojem živimo i načinima na koje ga možemo učiniti netolerantnim na nasilje i sigurnijim za dostojanstven i slobodan život.

Mogućnosti i snage ovih pojedinki su različite, ali svaki njihov korak doprinosi putu prema društvu u kojem će ravnopravnost i nenasilje biti temeljne vrijednosti.

Žene su predstavljene na simboličan način, kroz kartonske likove koje je ilustrirala Nataša Knežević, ilustratorica iz Vukovara.

Dopustite im da vas povedu na ‘Malu turu Velikih žena’ koja će se u našem gradu održati
Sve građane i građanke koje se žele informirati o obiteljskom nasilju, saznati kako ga prepoznati, što mogu učiniti ako ga dožive ili ako ga primjete u svom susjedstvu, kako se živi u sigurnoj kući – pozivamo da nam se pridruže u ovoj šetnji.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem ove poveznice:

Ostali projekti

Novosti

Edukacije za stručnjakinje i stručnjake koji rade sa žrtvama nasilja

Tijekom proteklih dana, kao edukatorice dijelile smo stečena znanja i iskustva u radu sa ženama žrtvama nasilja. Teme, kao i sudionici, bile su raznovrsne i široko su pokrivale područje  rada. Paula Bogović je sudionicima edukacije iz Virovitičko – podravske županije govorila o potrebama žrtava koje su preživjele nasilje, principima i radu skloništa te iznijela brojne primjere dobre prakse. Edukacija se održala u Termama Jezerčica u sklopu projekta “Centar za podršku savjetovanje i osnaživanje”, čiji je  nositelj Virovitičko-podravska županija a partner

Novosti

kampi RAJ i profiti RAJ

Pokrenuli smo dobrovoljni fundraising i sakupljamo novčiće za aktivnosti s djecom našeg Laboratorija za učenje. Želja nam je ciljeve programa dodatno podržati organizacijom ljetnog kampa tijekom ljetnih školskih praznika, u trajanju od 5 noćenja, za 20-ak djece u riziku od socijalne isključenosti, što je mnogim našim korisnicima nedostižno iskustvo, obzirom na obiteljske i socio-ekonomske prilike u kojima žive.   Svi vi koji imate želju i mogućnost pomoći dobrim djelom i malo novčića, kao kruna za kraj godine, kliknite na link gdje