Recenzija edukativne brošure "Razumjeti tinejdžera"

Komentar recenzenta:

Odgajati djecu kao osobe koje će razvojne i životne teškoće prolaziti zrelo i odgovorno, nije jednostavan cilj. U tom procesu presudan utjecaj imaju roditelji, ali i odgojitelji jer su važne osobe u djetetovoj neposrednoj okolini. Prihvaćanje sebe, uvažavanje različitosti, učenje socijalnih vještina, zdravog načina života i poticanje vrijednosti započinje u najranijem djetinjstvu.

Osobito dinamično životno razdoblje izmedju 12. i 26. godine je adolecencija ili mladenaštvo, a karakteriziraju ga razvojne promjene u tjelesnoj, intelektualnoj i socijalno-emocionalnoj dimenziji. Adolescencija je često za mladu osobu turbulentna, praćena razvojnim krizama i konfliktima, a ponekad se  razvijaju specifični psihopatološki poremećaji koje obuhvaća adolescentna psihijatrija.

Adolescencija je vrlo zahtjevna i za roditelje tinejdžera.

Namjera ove informativne brošure je senzibilizirati roditelje o važnosti poznavanja i praćenja promjena tijekom adolescencije kod svog tinejdžera , ali i kod sebe samih. U brošuri su navedene i smjernice za roditelje kako se efikasno nositi s izazovima tog razdoblja, kao npr. kako prihvatiti određena odstupanja u ponašanju svog tinedžera, kako prihvatiti neugodne osjećaje svog djeteta, kako komunicirati s tinejdžerom te kako postaviti granicu ili dati slobodu. Potiče se roditelje da više slušaju, a manje pričaju svom tinejdžeru, da se aktivno uključe u donošenje odluka i rješavanju njihovih problema. Savjetuje se roditelje da ne odustaju od zajedničkog provođenja vremena te da razmisle o alternativi kažnjavanju svog tinejdžera.

Brošura je pisana jasno i razumljivo, bez nepotrebnih stručnih termina i kao takva je prilagođena širokom krugu korisnika. Usklađena je s uobičajeno korištenim stučnim terminima.

 

Konačni zaključak recenzenta:

Brošura "Razumjeti tinejdžera" predstavlja vrijedan stručni prilog  namijenjen zdravstvenom prosvjećivanju pučanstva. Tekst je prožet modernim teorijskim konceptima dobre psihološke i pedagoške prakse. Poruke u brošuri potiču nas na razmišljanje i predstavljaju pomoć roditeljima i odraslima na putu prema odgovornijem i zrelijem roditeljstvu.

U okviru toga mogu govoriti o značajnom doprinosu koju ova brošura ima na razini primarne prevencije i aktivnostima koje imaju za cilj zaštititi i unaprijediti mentalno zdravlje djece i njihovih obitelji.

Stoga smatram da će ova brošura svojim jednostavnim i razumljivim pristupom popuniti tematsku prazninu u dosadašnjoj izdavačkoj djelatnosti na ovom području te predlažem da je svakako treba publicirati i financijski poduprijeti.

 

Tomislav Lesica, dr. med.
psihijatar, subspecijalista za bolesti ovisnosti

 

Preuzmite brošuru: Razumjeti tinejdžera