Rad s kazneno prijavljenim mladima uključujući povremene uzimatelje droga – eksperimentatore

Voditelj: Nenad Karabaić, soc.pedagog/psihoterapeut                                                                                                                  Koordinatorica: Maša Komadina, psihologinja

Stupanjem na snagu Zakona o sudovima za mladež započinje se s postupkom provođenja posebne obveze – izvansudske nagodbe prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima koji su počinioci kaznenog djela. Ukoliko maloljetnici ili mlađi punoljetnici uspješno izvrše naloženu posebnu obvezu, državni odvjetnik prema Zakonu može donijeti odluku o nepokretanju kaznenog postupka. Uvođenjem posebne obveze društvo osigurava ne samo kaznenopravne nego i socijalno-zaštitne intervencije prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela čime im se pruža pomoć potrebna za korekciju postojećeg neprihvatljivog ponašanja te se time prevenira buduće delinkventno ponašanje mladeži i recidiv u kaznenim djelima. 

UZOR provodi dvije takve obveze: odvikavanje od droge ili drugih ovisnosti - za eksperimentatore (od 2003. godine) te savjetovališni rad s mladim počiniteljima ostalih kaznenih djela (od 2007. godine), koji su od samog početka financirani od strane Grada Rijeke. Ta dva programa sjedinjeni su u jedinstveni program: Rad s kazneno prijavljivanim mladima uključujući povremene uzimatelje droge – eksperimentatore i tako je omogućen multidisciplinarni pristup svakom klijentu i bliska suradnja psihologa i socijalnog pedagoga.