Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji

ZAKONSKI OKVIR DJELOVANJA

Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji i Kaznenom zakonu  sud može počinitelju izreći zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana. Mjera se može izreći počinitelju nasilja u obitelji radi otklanjanja nasilničkog ponašanja počinitelja ili ako postoji opasnost da bi počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje prema članovima obitelji.

CILJEVI PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA SU DA POČINITELJ:

  • Zaustavi i spriječi nasilno ponašanje
  • Stekne uvid u vlastito nasilno ponašanje i prihvati odgovornost za njega
  • Uspostavi bolju samokontrolu nad svojim emocijama i ponašanjem
  • Poboljša svoje komunikacijske i socijalne vještine
  • Preispita i promijeni stavove i uvjerenja o partnerskom (muško-ženskom) odnosu, koji su temelj nasilnog i kontrolirajućeg ponašanja

NAČELA PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA:

  • Povećanje sigurnosti članova obitelji ugroženih obiteljskim nasiljem
  • Obiteljsko je nasilje neprihvatljivo i mora se zaustaviti
  • Obiteljsko nasilje je izraz zlouporabe moći u nastojanju da se kontrolira druga osoba
  • Nasilno ponašanje je naučeno i izabrano ponašanje 
  • Nasilno se ponašanje može promijeniti