Programi

Udruga UZOR osnovana je kako bi pružila okvir za osiguravanje potrebnih socijalnih usluga građanima, a koje nisu bile pokrivene od strane nadležnih državnih tijela. Međutim, od osnivanja 2007. g. do danas, rad udruge i postignute rezultate prepoznale su i nadležne državne institucije. Sve usluge od početka rada do danas besplatne su za korisnike.

Udruga trenutno zapošljava devet stručnjaka/kinja: šest psihologinja, jednog psihologa, socijalnog pedagoga i socijalnu radnicu. Stručnjaci zaposleni u Udruzi se kontinuirano usavršavaju iz područja kojim se bave, te područja savjetovanja i terapije (kognitivno bihevioralna terapija, kibernetika psihoterapije, mindfulness, act i dr.). Redovito su organizirane intervizije, te vanjska supervizija s ciljem pružanja kvalitetne usluge korisnicima.

Uz tri programa koje kontinuirano provodi, Udruga UZOR provodila je ili sudjelovala i u ostalim projektima:

"Osposobljavanje žena – žrtava obiteljskog nasilja za verificirane programe za tražena zanimanja"                                

"Rijeka podrške - rastimo zajedno"

"Klub za potporu obitelji"

Kampanja: “Creation of autonomous women´s shelter network and financial sustainability campaign”

Kampanja: "Udari mene, a ne žene - reci NE nasilju"

"Inovativni pristupi u radu s kazneno prijavljenim mladima"

Kampanja: "Čitaj između redaka" #progovoriprotivnasilja

Kampanja: "Odgovorni zajedno"

Kampanja: #IsolatedNotAlone

Na EU projektima:

"Osnaživanjem i edukacijom do veće socijalne uključenosti"

"Enhace children's right to be safe"s udrugom Korak po korak,                                                                                                          

 "Work is the Key" s Riječkom razvojnom agencijom PORIN.

Udruga UZOR redovito sudjeluje u istraživanjima vezanim uz problematiku kojom se bavimo. Sudjelovali smo u  istraživanjima  "Praćenje i evaluacija pružanja usluga žrtvama nasilja u obitelji smještenih u skloništa",  „Implementacija hrvatskog zakonodavstva vezanog uz partnersko nasilje – Izvještaj o ljudskim pravima","Balcan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect" , "Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva", "Iskustva žena s radom institucija uključenih u Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji", "Analiza uloge, kapaciteta i održivosti organizacija civilnog društva koje rade na suzbijanju nasilja nad ženama" i dr.