Završila provedba projekta "Work is the Key"

Ponedjeljak, 16.11.2015.

Dana 9. studenog 2015. godine održan je posljednji partnerski sastanak projekta Work is the Key - stvaranje preduvjeta za ekonomsku nezavisnost i deinstitucionalizaciju  žena žrtava nasilja u Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Projekt je sufinanciran iz sredstava Operativnog programa za razvoj ljudskih potencija 2007.-2013., Instrumenta pretpristupne pomoći 2007HR05IPO001, Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici faza II. te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta je Regionalna razvojna agencija Porin koja projekt provodi sa šest partnera: Adela centar za žene, Centar tehničke kulture Rijeka, Grad Rijeka - Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje - područni ured Rijeka, SOS telefon - grad Rijeka, Udruga za zaštitu obitelji - Rijeka U.Z.O.R. i jednim suradnikom (Primorsko-goranska županija).

Partneri su obilježili završetak ovog projekta nakon petnaest mjeseci njegova trajanja. Tijekom provedbe raznih aktivnosti Program deinstitucionalizacije provodio se se na tri razine: 1. psihološko savjetovanje koje se provodilo individualno i grupno; 2. obrazovanje, izmjenu kvalifikacija i certifikaciju te 3. potporu pri (samo)zapošljavanju. Korisnicama majkama omogućeno je čuvanje djece kako bi mogle sudjelovati u svim aktivnostima. Tijekom projekta bilo je ukupno uključeno 63 žene žrtve nasilja. Ističu se sljedeće aktivnosti:

S ciljem jačanja konkurentnosti na tržištu rada korisnice projekta prošle su tečaj za stjecanje ECDL početne i osnovne diplome te je bio snažan motivacijski poticaj kod nezaposlenih polaznica te onih s nižom i srednjom stručnom spremom.

Kako bi korisnice naučile raspolagati financijskim sredstvima te postale sigurnije i štedljivije u korištenju novca organizirana je radionica kućnog budžeta te im izrađen alat u Excelu za  upravljanje kućnim budžetom.

Kako bi ukazali na mogućnosti uštede koje se mogu napraviti pametnim i dobrim raspolaganjem izvorima energije organizirana je radionice recikliranja i uštede energije. Na radionicama sudjelovalo 40 sudionica projekta i partnera.

Mogućnosti za prekvalifikaciju nisu postignute budući su predviđene za nezaposlene osobe u Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Korisnice projekta, žene žrtve obiteljskog nasilja, u velikom su postotku samohrane majke i ne mogu si dozvoliti nezaposlenost jer o njima ovisi još najmanje jedna maloljetna osoba. Iako postoji velika želja za prekvalifikacijom, napredovanjem na poslu, boljom financijskom situacijom i boljim zaposlenjem nisu u mogućnosti dati otkaz kako bi mogle sudjelovati u programu prekvalifikacije.

44 sudionica pohađale su seminar Osnove poduzetništva na kojem su dobile osnovna tematska znanja iz poslovnog okruženja u nas, poduzetničkim procesima kako od ideje ostvariti poduzetnički poduhvat, izradu poslovnog plana, postojeće poticajne mjere na lokalnom i nacionalnom nivou, oblicima poslovanja, društvenom poduzetništvu i aktivnim politikama zapošljavanja.

CTK Rijeka je dio svojih poslovnih prostora preuredio te otvorio Klub za žene s ciljem umrežavanja svih žena iz lokalne zajednice te stvaranja jednog mjesta na kojem im se mogu ponuditi aktivnosti prema njihovim interesima i potrebama. Provedene su konzultacije s korisnicama koje su izrazile prijedloge za provedbu: kreativne radionice, učenje jezika, aroma terapije, bio-kozmetike, šivanje, razvoj odgoja i djeteta, bridž, čitateljskog kluba, gostovanje poznatih članica zajednice, razmjena kulinarskih recepata itd.

Za potrebe novog zaposlenja 40 korisnica dobilo je saznanja te izradilo Društveni ugovor i individualni plan zapošljavanja.

Temeljem procjene poduzetničkih sposobnosti i seminara o osnovama poduzetništva, sudionice koje su pokazale najvišu razinu mogućnosti i sposobnosti za pokretanje vlastite djelatnosti uključene su u daljnje informiranje i mentorstvo, odnosno savjetovanje kako najbolje provesti poduzetničku ideju u djelo te su proizašla 2 poslovna plana.

Radionice životnih vještina su omogućile da sudionice sudjeluju od tehnika relaksacije, prezentacijskih vještina do odlazaka u prirodu, te su se prilagođavale korisnicama njihovim željama i interesima u uvjetima koje su partnerske organizacija imale.

S ciljem jačanja kompetencija korisnica, posebice njihove zapošljivosti na tržištu rada, partneri su ponudili popis lokalnih organizacija u kojima mogu volontirati prema vlastitom interesu i mogućnostima, no ova aktivnost nije ih previše privlačila radi privatnih i poslovnih obveza te obaveza nastalih uključivanjem u ovaj projekt.

Za snažnije uključivanje žena žrtva nasilja u projekt omogućila se aktivnosti čuvanja njihove djece za vrijeme aktivnog sudjelovanja u projektu te su postignuti napori i doprinos pružanja potpore i konkretnih aktivnosti prilagođenih djeci.

Organizirana su dva studijska putovanja u Križevce i Čakovec, primjeri dobre prakse društvenog poduzetništva, koja su dala doprinos sudionicima ne samo učenju i stjecanju novih kompetencija, već s značajnim doprinosom njihovoj grupnoj koheziji i zadovoljstvu. Na studijskom putovanju u Križevcima sudjelovalo ukupno 95 žena i njihove djece, a u Čakovcu ukupno njih 90. Pozitivan utjecaj omogućen je ne samo korisnicima projekta već i  njihovoj djeci  kao i članovima projektnog tima.

Organizirana je akcija doniranja namještaja te radionica preuređivanja istog za sudionice projekta. Namještaj se prikupljao prema potrebama žena u njihovim domovima, a na radionicama su ga prilagođavale svojim životnim prostorima. Lokalna zajednica pokazala je velik senzibilitet za žrtve nasilja te donirala potreban namještaj. Bez obzira na problem s organizacijom ovakve vrste aktivnosti koji je zahtijevao prijevoz doniranih stvari, prostor za skladištenje te prostor za provedbu radionice preuređivanja istog, uspješno je odrađena. Ovakva vrsta aktivnosti može pomoći žrtvama da shvate da imaju i širu potporu zajednice te da nauče raditi neke manje popravke ili da se kreativno izraze kroz različite tehnike preuređenja.

Tiskan je 200 komada letaka Preporuke za poslodavce kako bi bolje upoznali mogućnosti zapošljavanja ove osjetljive skupine te se podijelio poduzetnicima.

Tiskano je 500 komada brošure Program deistitucionalizacije žena žrtva nasilja koje je dao pregled provedenih aktivnosti i ostvarenih rezultata za daljnje mogućnosti kreiranja i provedbe budućih projekata koji će tretirati problematiku žena žrtve nasilja u obitelji.

Zaključno se može istaknuti vrlo važan doprinos za uspješnost ovog projekta, a to je  fleksibilnost partnera i vanjskih suradnika pri provedbi svih aktivnosti uvažavajući objektivne životne okolnosti svake sudionice. Tako je spremnost na prilagodbu u svim segmentima prema sadržaju, vremenu, rasporedu, razumijevanju i sl. činila bitnu razliku za korisnice projekta.

Voditeljica projekta
Doris Sošić
Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.
T  634 336    E  doris.sosic@porin.hr