Zapošljavanje u U.Z.O.R.-u

Ponedjeljak, 4.2.2019.

TKO?
Osoba sa završenim magisterijem iz psihologije, socijalne pedagogije, socijalnog rada ili pedagogije,  spremna na učenje i usavršavanje u području socijalne skrbi i obrazovanja. Poželjno iskustvo u radu organizacija civilnog društva
ŠTO?
Individualna i grupna pomoć u učenju djece i mladih, podrška učenicima i učenicama u stjecanju aktivne uloge u svom učenju, određivanju vlastith ciljeva, stvaranju planova i praćenju procesa i rezultata učenja, suradnja s volonterima i drugim organizacijama,
GDJE?
'Laboratorij za učenje' je mjesto gdje djeca i mladi imaju priliku dobiti pomoć u učenju, redovito pisati školske zadaće, pripremati se za ispit znanja, koristiti Internet i računalo , istraživati i družite se.
KAKO?
Ako ste zainteresirani pridružiti nam se, pozivamo vas da dostavite motivacijsko pismo i životopis na e-mail:  mladi@udruga-uzor-rijeka.hr, do 14.2. 2019.