Zahvala

Četvrtak, 28.11.2013.

Ispred žena i djece smještenih u Skloništu ovim putem želimo se zahvaliti Nogometnom klubu Rijeci, Gradu Rijeci, svim građanima i građankama koji su uputili poruke podrške i ohrabrenja korisnicima Skloništa 25.11.2013.g. na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Poruke su izložene na panou u Skloništu, te svakodnevno uljepšavaju dane i daju dodatnu snagu kroz saznanje da nisu sami. Hvala!