Tribina u Klubu mladih

Četvrtak, 24.5.2018.

Dana 23.5.2018. u 17,00 sati uKlubu mladih održana je Tribina "Je li zaslužila šamar?" Osnovni cilj tribine je informiranje mladih šta je sve nasilje prema ženama, koji sve oblici nasilja i nasilničkog ponašanja postoje te kako spriječiti nasilje.

Gosti tribine bili su Maja Sikirica iz nevladine neprofitne organizacije za pomoć žrtvama svih oblika nasilja SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Daniel Antunović, psiholog i predsjednik Udruge za zaštitu obitelji U.Z.O.R., Iva Davorija iz Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter i psiholog i sadašnji ravnatelj Doma mladih Goran Gračanin. Na tribini je i  Odjel za odgoj i školstvo Grada Rijeke ukratko prezentiratirao program Građanskog odgoja kao vrlo bitne karike u informiranju i edukaciji mladih.