Supervizija/edukacija za volontere

Petak, 21.4.2017.

Dana 20. 4. 2017. održana je edukacija i supervizija za volontera naše Udruge. U sklopu  programa Inovativni pristupi u radu s kazneno prijavljenim mladima uključeno je pet volontera koji  pružaju pomoći u učenju korisnicima programa. Superviziju/edukaciju su vodili stručni djelatnici naše Udruge, Nenad Karabaić i Mia Rukavina, a svoj doprinos prijenosu znanja u radu s mladima dali su i volonteri koji su ranije bili uključeni u ovu aktivnost.  U dva sata supervizije volonteri su se međusobno upoznali te razgovarali o temama važnim u  radu s mladima. U ugodnoj i poticajnoj atmosferi razgovaralo se  o adolescenciji, koceptima  učenja, pozitivnim modelima iz vlastitog iskustva obrazovanja te vlastitim resursima koje možemo koristiti u radu s mladima i sl. Volonteri sa prijašnjim iskustvom u radu s mladima na našem programu podjelili su svoja iskustva izazova i uspjeha. Supervizijski se radilo  na osnaživanju, razumijevanju i prevladavanju izazova. 
Zahvaljujemo svim našim volonterima koji entuzijastično pomažu mladima u školovanju i veselimo se idućim supervizijama.