Sudjelovanje u treningu "Minimalni standardi kvalitete rada u skloništima i savjetovalištima za žene žrtve nasilja"

Četvrtak, 22.11.2012.

U Daruvaru je od 15. do 17. studenog 2012. godine održan  trening "Minimalni standardi kvalitete rada u skloništima i savjetovalištima za žene žrtve nasilja" u organizaciji "Ženske sobe" gdje je prisustvovala i  Paula Bogović iz Udruge UZOR. Tema treninga bila je utvrđivanje minimalnih standarda kvalitete i važnosti njihovog implementiranja u radu sa ženama žrtvama nasilja te jačanje međusobnog povezivanja srodnih organizacija koje rade sa ženama žrtvama nasilja.