Sudjelovanje na konferenciji o ulozi i održivosti organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama

Srijeda, 15.6.2016.

Od 8. do 11. lipnja u Opatiji je održana  Konferencija o ulozi i održivosti organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama u organizaciji Ženske sobe - Centra za seksualna prava, na kojoj je sudjelovala i udruga U.Z.O.R.
Ciljevi Konferencije su bili izrada akcijskog plana organizacija civilnog društva za suzbijanje nasilja nad ženama, izrada modela održivosti organizacija civilnog društva te kreiranje javne kampanje o ulozi organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama. Poseban doprinos Konferenciji dale su kolegice iz Islanda  svojom prezentacijom rada, postignuća i modela koji doprinose suzbijanju nasilja nad ženama.