Sudjelovali smo na seminaru "Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promjenu''

Utorak, 29.11.2016.

Na dvodnevnom seminaru u Topoli u Srbiji održanom 17. i 18.10.2016.g. pod nazivom ''Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promjenu'', sudjelovala je Dušica Branković, licencirana provoditeljica psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji. Na seminaru je sudjelovalo 23 sudionika, najvećim dijelom iz pravosudnih institucija. Cilj seminara bio je pronalaženje najboljeg zakonskog okvira za širu primjenu psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u Srbiji.