Sastanak Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i predstavnika/ca pružatelja usluga smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Srijeda, 31.10.2018.

Prema podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u Hrvatskoj se 90 % sveg nasilja nad ženama i u obitelji kvalificira kao prekršajno djelo. Tzv. Istanbulska konvencija, koja je na snagu stupila 1. listopada, poziva na ozbiljno sankcioniranje takvih djela, što znači i njihovo kategoriziranje unutar Kaznenoga zakona.
O usklađivanju Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji i Istanbulske konvencije razgovaralo se jučer na sastanku ministrice Murganić i predstavnika/ca pružatelja usluga smještaja žrtvama nasilja u obitelji, na kojem je sudjelovao i U.Z.O.R.
Sastanak je sazvan s ciljem unaprjeđenja suradnje u području zaštite od nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Specifično, cilj sastanka bio je potaknuti raspravu o programima koji se provode, mogućnostima unaprjeđenja stručnog rada svih pružatelja usluga smještaja za žrtve nasilja u obitelji, broju potrebnih mjesta u skloništima te o drugim pitanjima koja su važna za rad skloništa.