Riječka mreža za psihosocijalnu potporu žrtvama nasilja

Ponedjeljak, 16.11.2015.

U prostorijama udruge SOS telefon – Rijeka u četvrtak, 5.studenog 2015.godine, održan je sastanak neformalne Riječke mreže za pružanje psihosocijalne potpore žrtvama nasilja. Na sastanku su sudjelovale predstavnice udruga i ustanova koje su se ove godine okupile u Mrežu, a s ciljem boljeg međusobnog informiranja te samim time i pružanja još kvalitetnijih usluga svojim korisnicama i korisnicima. Sastanku su prisustvovale: Jadranka Brozičević i Vesna Penić iz Centra za participaciju žena u društvenom životu, sestra milosrdnica Suzana Samardžić iz Sv.Ane – Caritasovog doma za žene i djecu – Žon Rijeka, Paula Bogović iz Udruge za zaštitu obitelji Rijeka, Nina Vela Vrabec iz Centra za socijalnu skrb – podružnica Obiteljski centar, Kristina Rukavina iz Dječjeg doma“ Tić“ Rijeka, Mladena Tadej i Daria Bohaček iz Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Rijeci,  Tina Kovačić i Lorena Zec iz SOS telefona - Rijeka.

Na samome početku istaknula se korist letka koje su članice zajedno izradile (koji je dostupan u dokumentima)a na kojem se nalaze sve potrebne informacije o Mreži. Najavljene su daljnje aktivnosti koje se tiču novih usluga, dogovorili su se i načini na koje će okupljene članice Mreže nastaviti komunikaciju te pravovremeno dijeliti među sobom sve relevantne informacije.

Sve prisutne ocijenile su ovakvu vrstu sastanka vrlo korisnom za buduću međusobnu suradnju te istaknule pozitivne aspekte ovakve suradnje kako bi se pružile još kvalitetnije usluge korisnicama i korisnicama.