Radionice za stručnjake koji rade s nezaposlenima

Četvrtak, 12.9.2019.

26.9.2019.g. u U.Z.O.R.-u započinje ciklus radionica Mindfulnessa, namijenjen stručnjacima koji rade s nezaposlenima. Kako znamo da pomagačka zanimanja mogu biti iznimno stresogena, odgovornost je društva jačati zaštitne faktore u prevenciji stresa na poslu i učiniti dostupnim efikasne programe prevencije. Jedan od znanstveno dokazanih načina prevencije stresa na poslu i smanjenja rizika za sagorijevanje na poslu je trening mindfulnessa. Mindfulness ili usredotočena svjesnost predstavlja obraćanje pozornosti na poseban način: namjerno, svjesno, u sadašnjem trenutku, bez prosuđivanja (Jon Kabat Zinn). Vježbat ćemo zajedno!

U privitku je Plan održavanja radionica te  Izjava poslodavca o radu s nezaposlenima koju je potrebno potvrditi.

 

 

 

U sklopu projekta 'Osnaživanjem i edukacijom do veće socijalne uključenosti', dugotrajno nezaposlenim ženama žrtvama nasilja u obitelji, mladima dugotrajno nezaposlenima, kao i dugotrajno nezaposlenima omogućit ćemo besplatno stjecanje stručnih znanja i vještina putem odabranog verificiranog programa osposobljavanja. Nezaposlene osobe tako će imati priliku izabrati program stručne edukacije kako bi bili konkurentniji na tržištu rada. Također, svima ćemo osigurati individualno psihološko savjetovanje i pomoć u učenju. Time ćemo doprinijeti povećanju zapošljivosti i socijalnoj integraciji ranjivih skupina društva te umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva.