Radionica "Mogućnosti intervencije i dioničari"

Srijeda, 12.9.2018.

Radionicom "Mogućnosti intervencije i dioničari" nastavljen je ciklus radionica u sklopu projekta "Rijeka - zdravi grad". Nastavljeno je s izradom Plana za zdravlje, a radionica je okupila sudionike koji bi trebali sudjelovati u samoj provedbi Plana,  stručnjake i predstavnike ustanova iz sustava zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja, predstavnike civilnog i nevladinog sektora, predstavnike Odjela gradske uprave i ostale. Ispred U.Z.O.R.-a sudjelovao je predsjednik Udruge Daniel Antunović.

U uvodnom dijelu radionice definirali su se dugoročni i kratkoročni ciljevi djelovanja projekta, definirali i analizirali problemi i njihovi čimbenici te davali prijedlozi za potrebne intervencije, slijedilo je predavanje prof. dr. sc. Selme Šogorić, nacionalne koordinatorice Hrvatske mreže zdravih gradova, na temu „Uspješne javnozdravstvene intervencije“. Tematski podijeljene grupe potom su izvršile operativnu razradu programa, a nakon prezentacije programa, zajednički je usuglašen plan aktivnosti za sljedeću godinu.