Problema sve više i sve su veći

Ponedjeljak, 14.5.2012.

Novi list, 27.03.2012.
Sajam socijalne skrbi, na korzu se predstavile ustanove i udruge koje se bave socijalnim radom