Predstavljen projekt 'Osnaživanjem i edukacijom do veće socijalne uključenosti'.

Srijeda, 15.5.2019.

Na konferenciji za tiask, danas smo predstavili projekt 'Osnaživanjem i edukacijom do veće socijalne uključenosti'. 

Koordinatorica projekta Paula Bogović, voditeljica projekta Ana Fabijan i Maja Pudić kao predstavnica naše partnerske organizacije Grad Rijeke, prestavile su javnosti ciljeve projekta te kako ih namjeravano ostvariti. 

Tijekom naredne dvije godine, u sklopu projekta 'Osnaživanjem i edukacijom do veće socijalne uključenosti', dugotrajno nezaposlenim ženama žrtvama nasilja u obitelji, mladima dugotrajno nezaposlenima, kao i dugotrajno nezaposlenima omogućit ćemo besplatno stjecanje stručnih znanja i vještina putem odabranog verificiranog programa osposobljavanja. Nezaposlene osobe tako će imati priliku izabrati program stručne edukacije kako bi bili konkurentniji na tržištu rada. Također, svima ćemo osigurati individualno psihološko savjetovanje i pomoć u učenju. Ndamo se da ćemo time doprinijeti povećanju zapošljivosti i socijalnoj integraciji ranjivih skupina društva.

Svi zainteresirani više informacija mogu dobiti na broju telefona 099 351 0196 ili se mogu javiti na mail uzor.edukacija@gmail.com. Sve navedeno umanjiti će rizik od socijalne isključenosti i siromaštva.