Predavanje u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta

Utorak, 22.9.2015.

Dana 21. rujna 2015.g., uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja, u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta zainteresiranim građanima i medijima predstavile su se institucije i organizacije koje pružaju podršku osobama izloženim nasilju.

Predstavili su se Policijska uprava Primorsko-goranska, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima-Županijski sud u Rijeci, Udruga za zaštitu obitelji - Rijeka U.Z.O.R., Dječji dom Tić Rijeka, Centar za participaciju žena u društvenom životu, Obiteljski centar Primorsko-goranske županije, Sv. Ana Caritasov dom za žene i djecu i SOS telefon Rijeka. Svi navedeni nude besplatnu pomoć žrtvama obiteljskog nasilja, za dolazak nije potrebna uputnica, ali je potrebno prethodno se najaviti telefonom. Podijeljeni su i informativni letci s popisom i kontaktima navedenih organizacija na području Primorsko - goranske županije.