Pomoć u učenju - poziv na volontiranje

Četvrtak, 12.1.2017.

Pozivamo sve zainteresirane na volontiranje u programu “Inovativni pristupi u radu s kazneno prijavljenim mladima”.
Područje rada kojem možete doprinijeti je pomoć u učenju za mlade u psihosocijalnom tretmanu koji provode psiholozi i socijalni pedagozi zaposleni u Udruzi. Kazneno prijavljeni mladi često imaju poteškoće s učenjem, a posljedično tomu i loš školskih uspjeh. Nekima prijetii rizik od gubitka prava na srednjoškolsko obrazovanje. Navedeni program je usmjeren na sveobuhvatni pristup mladima u riziku s ciljem dostizanja punog potencijala svake mlade osobe u tretmanu.

Više informacija: