Otvorena vrata udruga 2014.

Srijeda, 28.5.2014.

Udruga U.Z.O.R. uključila se u Dane otvorenih vrata udruga u organizaciji Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge. 

Cilj Dana otvorenih vrata udruga 2014. je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruge u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima. Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj. 

Djelatnici Udruge (psiholozi, socijalna radnica, socijalni pedagog) biti će na raspolaganju građanima na adresi sjedišta Udruge Blaža Polića 2/ I kat vezano uz programe udruge: Sklonište i savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja, Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja, Rad s kazneno prijavljenim mladima uključujući povremene uzimatelje droga - eksperimentatore, u četvrtak 5. lipnja 2014. od 8,00 do 20,00 sati, te u petak 6. lipnja 2014. od 8,00 do 15,00 sati.

Dana 5. lipnja 2014.g. od 14,00 do 16,00 sati održat će se i radionica na temu "Asertivnost ili kako se zauzeti za sebe". Za sudjelovanje je potrebna prijava na besplatni telefon 08000333883.