Okrugli stol „Sigurnost djece (ni)je moj posao?“

Srijeda, 22.10.2014.

Okrugli stol „Sigurnost djece (ni)je moj posao?“  održan je u srijedu 29. listopada 2014. od 12 do 14.30 sati u Gradskoj vijećnici, Korzo 16,  u organizaciji Udruge U.Z.O.R. i u suradnji s Gradom Rijekom, u okviru projekta „Osnažimo pravo djece da budu sigurna”.  

Projekt provodi Udruga roditelja „Korak po korak” u partnerstvu s udrugama Alfa Albona, Feniks, Portal Alfa, i U.Z.O.R. i u suradnji s gradovima Labinom, Dubrovnikom, Belišćem, Rijekom i Zagrebom te Istarskom županijom. Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati istraživanja provedenog od veljače do lipnja 2014. godine, kojem je cilj bio utvrditi razinu poštivanja pravnog okvira zaštite djece i mladih od nasilja kroz perspektivu djece i mladih, roditelja, udomitelja, organizacija civilnog društva te stručnjaka u sustavu.

Potreba za istraživanjem proizišla je iz činjenice da su međuvršnjačko te obiteljsko nasilje i zlostavljanje djece i mladih prepoznati u Republici Hrvatskoj kao prvorazredni društveni problem, no usprkos tome, kako navode izvješća i istraživanja, još uvijek nisu donesene važne regulative, izostaju sustavna edukacija i podrška stručnjacima, kampanje i obrazovni programi za roditelje te posebna obuka za pravosudne djelatnike, a tjelesno kažnjavanje kao odgojna mjera i dalje se tolerira. Cilj je okruglog stola je da na temelju ovih nalaza osnažimo cijeli sustav kako bi djelovanje skrbnika i sustava promicalo i štitilo djecu i mlade od svih oblika nasilja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Istraživanje je ukazalo na  zabrinjavajuće rezultate u području poznavanja i primjene propisa kojima se štiti dijete od nasilja u obitelji. Tako je gotovo polovica mladih ispitanika i trećina ispitanih roditelja izjavila kako ne znaju da je u Hrvatskoj tjelesno kažnjavanje zakonom zabranjeno. Gotovo 40 posto mladih izjavilo je da će kao roditelj koristiti tjelesno kažnjavanje kada dijete to zasluži što ukazuje da mladi nisu pripremljeni za pozitivne oblike roditeljstva. Oko 30 posto ispitanih stručnjaka u školama i dječjim vrtićima ne znaju da ih u Hrvatskoj zakon obvezuje na prijavu kršenja djetetovih prava, dok je svim ispitanicima zajedničko nepovjerenje u sustav i provedbu propisa i zakona.

Na okruglom stolu održanom u Rijeci sudionici su donijeli ključne preporuke za uspješniju primjenu propisa i zaštitu djece od nasilja. Tako je istaknuta potreba za dodatnim edukacijama stručnjaka o metodama ispitivanja djece te zaštitom identiteta osobe koja je prijavila nasilje. Potrebno je organizirati tim stručnjaka (liječnik, policajac, socijalni radnik) koji će biti dežuran od 0 do 24 sata i po prijavi hitno reagirati te zajednički izlaziti na teren kako bi zaštitio dijete od zlostavljanja. Nužno je organizirati više javnih događanja poput ovog okruglog stola kako bi se o ovoj temi više javno raspravljalo. Na inicijativu udruge U.Z.O.R. odlučeno je da će se dionici sustava zaštite djece od nasilja koji su danas sudjelovali na okruglom stolu dodatno sastati i u manjim grupama zajednički dogovoriti korake i postupke koji će unaprijediti njihovu međusobnu suradnju prilikom postupanja u svrhu zaštite djece od nasilja.

Konačan rezultat projekta bit će izdavanje priručnika koji će sadržavati rezultate istraživanja, zaključke i preporuke za bolju provedbu zakona koji će štititi djecu od nasilja, a bit će namijenjen ključnim dionicima u zaštiti i promociji prava djece.