Održana edukacija povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Ponedjeljak, 28.11.2016.

U petak, 25. studeni, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke održana je edukativna tribina za stručne  suradnike osnovnih škola  Primorsko-goranske županije.

Marijana Žunić, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije održala je prezentaciju „Kriminalističko istraživanje prekršaja i kaznenog djela nasilja u obitelji - važnost i uloga odgojno obrazovnih ustanova“. Uz objašnjenje zakonske regulative nasilja u obitelji, s naglaskom na protokole postupanja u situacijama nasilja u obitelji te u slučaju nasilja među djecom i mladima, voditeljica Žunić je u prezentaciji posebno istaknula ulogu, ali i odgovornost svih djelatnika odgojno obrazovnih institucija u otkrivanju simptoma zlostavljanja djeteta, kao i prijavljivanja nadležnim institucijama. Podsjetila je i na značaj međusektorske suradnje institucija i tijela koja rade na sprječavanju i procesuiranju kaznenih djela i prekršaja vezanih za nasilje u obitelji, s isticanjem suradnje odgojno-obrazovnih institucija, policije, zdravstvenih i socijalnih službi.

Daniel Antunović, predsjednik U.Z.O.R.-a i provoditelj psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, održao je prezentaciju  "Počinitelji nasilja - osobine, odgovornost, tretman". Prisutne je upoznao s različitim psihološkim profilima počinitelja nasilja, kao i s ciklusima nasilja u obitelji. Objasnio je i ulogu konzumiranja alkohola u obiteljskom nasilju te na kraju iznio neke činjenice o psihosocijalnom tretmanu počinitelja nasilja u obitelji, naglašavajući važnost preuzimanja odgovornosti počinitelja za nasilno ponašanje, učenja socijalnih vještina konstruktivnog rješavanja sukoba, nošenja sa stresom, razumijevanja vlastite ljutnje, samokontrole i ostalo.

Prezentacijom "Kako pomoći žrtvama nasilja u obitelji?" voditeljica Skloništa i savjetovališta za žene i djecu žrtve naslja u obitelji, psihologinja Paula Bogović predstavila je načine rada sa žrtvama nasilja koje psiholozi i u udruzi U.Z.O.R. provode. Istaknula je važnost informacije koje žrtva dobije u prvom kontaktu, koje su prema znanstvenim istraživanjima ključne za njen proces oporavka. Prvenstveno se to odnosi na pravnu zaštitu, zatim na podatke o skloništima, servisima za pomoć i podršku, zaštitne mjere, sigurnosni plan i drugo.

Svi izlagači zaključili su kako kvalitetna međusektorska suradnja te medijska podrška može pomoći u rješavanju ovog problema s ciljem osnaživanja žrtava nasilja i senzibilizacije cjelokupnog društva. Tribina je završila raspravom o praktičnim problemima iz prakse s kojima se susreću stručni suradnici u osnovnim školama, o posljedicama obiteljskog nasilja te o provedbi protokola u takvim situacijama i o načinima suradnje s policijom i organizacijama civilnog društva.