Međusektorska edukacija o problemu nasilja nad ženama i femicidu

Petak, 2.11.2018.

Sudjelovali smo na jednodnevnoj edukaciji o problemu nasilja nad ženama i femicidu s naglasakom na učinjenim pozitivnim pomacima te predstojećim koracima za sve dionike sustava zaštite od nasilja. Edukacija je održana u Rijeci u organizaciji Ženske sobe - Centra za seksualna prava kao partnerske organizacije na projektu 'Prema učinkovitijoj zaštiti: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama', kojeg je nositeljica institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Edukacija je namijenjena predstavnicima i predstavnicama nadležnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva koji/e se u svakodnevnom radu susreću s problematikom nasilja nad ženama i femicida s područja Primorsko-goranske i Istarske županije.

Izlagačice i izlaganja na edukaciji bili su:

dr.sc. Maja Mamula, Ženska soba, Nasilje nad ženama – situacija u Hrvatskoj: učinjeni pozitivni pomaci i predstojeći koraci;
Višnja Ljubičić, dipl.iur., Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, Femicid – kako učiniti problem vidljivim;
Branka Žigante Živković, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pravna legislativa u zaštiti žena žrtava nasilja;
Suzana Kikić, Policijska akademija, Pojedinačna procjena potreba žrtve za posebnim mjerama zaštite;
Sandra Juranović, Općinski sud u Rijeci, Kazneni odjel, Iskustva općinskog kaznenog suda u Rijeci s problematikom nasilja nad ženama, nasilja u obitelji i femicida.