Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Ponedjeljak, 25.11.2019.

25.11. - na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama na Korzu, zajedno s građanima, informirali smo i radili na uklanjanju štetnih rodnih stereotipa i zabluda o seksualnom nasilju, kako bi se svi jasno postavili protiv seksističkih komentara, stavova i ponašanja. U partnerstvu s Odjelom prevencije PUPG u prostoru Informativnog centra za prevenciju kriminaliteta, na otvorenim stolovima i fokus grupama sa stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola bavili smo se temom "Prevencija nasilja u mladenačkim vezama".

Potpredsjednica Udruge, Paula Bogović, na 4. po redu Sjednici županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, kojeg je članica, govorila je o mitovima i predrasudama vezanim uz nasilje prema ženama

Započela je i kampanja u sklopu inicijative „Odgovorni zajedno“ protiv rodno zasnovanog nasilja. Kroz 16 dana aktivizma, od 25.11. do 10.12., odnosno od Dana borbe protiv nasilja nad ženama do Dana ljudskih prava, organiziraju se aktivnosti posvećene:

● educiranju javnost o zabludama oko seksualnog nasilja u intimnim vezama,
● borbi protiv predrasuda prema osobama koje su doživjele seksualno nasilje u vezama i
● preusmjeravanju fokusa sa žena i njihove odgovornosti za vlastitu sigurnost na ono što muškarci mogu učiniti kako bi osigurali siguran i sporazuman seksualni odnos.