Kulturna manifestacija "Stop nasilju nad ženama"

Četvrtak, 23.11.2017.

U sklopu Dana makedonske kulture u Rijeci 9. - 16.12.2017.g., a povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama kao gosti na sudjelovali smo na kulturnoj manifestaciji "Stop nasilju nad ženama". 

Pjesničkom riječju i predavanjem prisutni su progovorili protiv nasilja u izrazito dirljivoj i za osobe koje su preživjele nasilje podržavajućoj atmosferi.