Konsenzus konferencija o zdravlju

Petak, 15.9.2017.

U Gradskoj vijećnici održana je jednodnevna Konsenzus konferencija o zdravlju Grada Rijeke, tijekom koje je podnesen izvještaj o radu projekta „Rijeka – Zdravi grad“ u proteklom razdoblju te su odabrana prioritetna područja djelovanja projekta za narednih pet godina.

Grad Rijeka principe projekta Zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije slijedi još od 1990. godine, a projekt “Rijeka – Zdravi grad” već je više od 20 godina okvir za rješavanje problema s kojima se suočavaju moderni europski gradovi poput socijalne zaštite, brige za osjetljive skupine, zaštite okoliša, odnosno svega što utječe na zdravlje građana, a na što bi trebalo obratiti pozornost pri donošenju političkih odluka na lokalnoj razini.

Za razvoj grada u smjeru zdravije i sretnije zajednice te poželjnog mjesta za život ključna je suradnja sudionika iz područja zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi, urbanizma, uprave, politike, kao i građanskog, gospodarskog i nevladinog sektora. Stoga su na konferenciju pozvani predstavnici mnogih relevantnih ustanova, udruga, komunalnih društava, gradskih poduzeća, odjela gradske uprave, privatnih poduzeća i skupina građana. Postignut je konsenzus oko prioriteta rada projekta za narednih pet godina.  Projekt će se prioritetno baviti osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, usmjeriti na potrebe obitelji, djece i mladih. Među prioritetnim područjima nalazi se i zaštita mentalnog zdravlja te ekologija i zdravo urbano planiranje. U radu konferencije sudjelovali su i predstavnci U.Z.O.R.-a Daniel Antunović, Vesna Žmak i Nenad Karabaić. Nastavno na rad konferencije formirati će se radne skupine za svaki navedeni prioritet.