Konferencija „Obrazovanje za demokraciju“

Ponedjeljak, 23.4.2018.

U sklopu Norveških dana u Rijeci u organizaciji Grada Rijeke, Veleposlanstva kraljevine Norveške i Sveučilišta u Rijeci organizirana je konferencija “Obrazovanje za demokraciju: aktivni građani od učionice do zajednice”. 

Predstavnici U.Z.O.R.-a prisustvovali su konferenciji. Cilj je konferencije predstaviti kontekst odgoja i obrazovanja za ljudska prava i aktivno građanstvo u Norveškoj i Hrvatskoj te otvoriti raspravu o potencijalima i načinima sustavnog uvođenja istog u hrvatski odgojno-obrazovni sustav na nacionalnoj razini. Također, konferencijom se daje pregled stanja demokratskog i građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj unutar institucionalnog i izvaninstitucionalnog okvira.