"Izvještaj iz sjene"

Srijeda, 9.3.2022.

Velik i važan dio onoga što UZOR već godinama čini, tiče se upravo rodne ravnopravnosti. Ona podrazumijeva solidarnost, pravdu, dostojanstvo, jednake prilike. Sastavni je to dio naše misije, naših vrijednosti i društva za kakvo se zalažemo i u kakvo vjerujemo da će jednom postati.
Tome u prilog, sudjelovale smo izradi 'izvještaja iz sjene'  (shadow report) o implementaciji Istambulske konvencije u Hrvatskoj.

Koordinirana od strane udruge SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava, skupina organizacija i konzultantkinja podnijela je Vijeću Europe izvješće koje se bazira na iznošenju pozitivnih pomaka u području zaštite žrtava rodno uvjetovanog nasilja.
Svojim izvješćem pokušali smo da GREVIO budu raspoložive alternativne informacije – informacije prikupljene u praksi, „na terenu“, u izravnom radu sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

Izvješće možete pročitati na: