Gostovanje u emisiji HRT-a U mreži prvog

Petak, 12.10.2018.

Povodom stupanja na snagu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji psihologinja U.Z.O.R.-a Paula Bogović gostovala je u emisiji HRT-a U mreži prvog.
Emisiju možete poslušati na sljedećem linku