Festival Gledaj (u)druge!

Petak, 26.5.2017.

Na novom izdanju Festivala udruga - Gledaj (u)druge, gledali smo se na na Kontu (trg ispred Hotela Continental) u četvrtak, 25.5. od 16 do 21 sat.

Udruge i građani i ove godine uključili su se u kampanju Gledaj (u)druge - dođi i informiraj se što su to zaista udruge, što rade, o kome brinu, kako utječu na tebe i koje dobrobiti donose društvu. Podržali su dugogodišnji, kontinuirani rad svih koji se vode srcem, a ne profitom, koji se zalažu za ljudska prava i slobode, koji misle na okoliš u kojem živimo, koji pomažu socijalno ugrožene i imaju humane ciljeve, koji promoviraju sport i kulturu ili imaju neke druge zdravstvene, tehničke i informacijske ciljeve, a od dobrobiti su za sve nas!

Kampanja “Gledaj (u)druge” je nastala radi osvještavanja javnosti o važnosti rada udruga i civilnog društva, ali i kao odgovor na nedavne okolnosti među kojima je smanjenje financijskih sredstava za programe i projekte udruga. Cilj je javnosti jasno prikazati brojnost, motiviranost i upornost udruga u postizanju pozitivnih društvenih promjena i unapređenju kvalitete života u zajednici. Također, kampanjom se želi naglasiti činjenica da je veliki broj građana na neki način povezan s udrugama, neposredno ili posredno, kroz članstvo, volontiranje ili korištenje njihovih usluga i aktivnosti. Važno je napomenuti da ova inicijativa i kampanja nisu dio nekog projekta, niti su projektno financirane, već su rezultat suradnje i udruživanja.