Edukacija za jačanje zagovaračkih kapaciteta

Srijeda, 17.9.2014.

U okviru projekta Osnažimo pravo djece da budu sigurna Udruga U.Z.O.R. je sudjelovala na radionici o tehnikama zagovaranja, održanoj 4. i 5.9.2014. u Zagrebu.
Tijekom 2014. godine sve partnerske udruge (Udruga roditelja "Korak po korak", Alfa Albona iz Labina, Feniks iz Dubrovnika, Portal Alfa iz Belišća i Udruga U.Z.O.R. iz Rijeka) provele su istraživanje o provedbi zakona koji djecu i mlade štiti od nasilja. Na okruglim stolovima koji će se održati u Zagrebu, Puli, Dubrovniku, Osijeku i Rijeci svaka će udruga predstaviti rezultate istraživanja na temelju  kojih će zagovarati bolju provedbu zakona koji djecu štiti od nasilja. Tijekom dvodnevne radionice članovi partnerskih organizacija analizirali su rezultate istraživanja, utvrdili osnovne probleme u svakoj od županija te dogovorili cilj i ključne preporuke koje žele poručiti javnosti u okviru zagovaračkih aktivnosti. U skladu s detektiranim problemima i preporukama te općim ciljem okruglog stola, odabrana je i ciljana skupina stručne javnosti, odnosno  dionici u sustavu zaštite djece čije sudjelovanje očekujemo. Projekt sufinancira Europska unija, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.