Edukacija volontera Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Rijeci

Utorak, 5.5.2015.

Dana 30.4.2015.g. psihologinje Savjetovališta i skloništa za žrtve obiteljskog nasilja održale su edukativnu radionica na temu "Obiteljsko nasilje u kontekstu pružanja podrške i pomoći".

Na edukaciji je sudjelovalo dvanaest volonterki i dvije djelatnice Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Rijeci.