Edukacija o zaštiti žrtava kaznenih djela i prekršaja

Srijeda, 16.4.2014.

Dana 14.4.2014.g. u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj na edukaciji namijenjenoj pomoćnicima načelnika policijskih postaja za poslove temeljne i kriminalističke policije te voditeljima smjena Operativnog komunikacijskog centra policije psihologinja Skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja Duška Car Drljača govorila je o psihološkom pristupu žrtvi s naglaskom na važnost načina na koji policija reagira za daljni oporavak žrtve. 

Govorilo se o žrtvama kroz Zakon o kaznenom postupku i Kazneni zakon, o žrtvama prekršaja, o zaštiti žrtava vezano uz suradnju Državnog odvjetništva i policije. Prisutni su upoznati s radom Odjela za podršku svjedocima i žrtvama pri Županijskom sudu u Rijeci. Prikazano je što se može očekivati i kako postupati s djecom – žrtvama u postupku ispitivanja. Predavači iz Policijske uprave primorsko-goranske, svatko sa svog aspekta rada, govorili su o zaštiti žrtava obiteljskog kriminaliteta, imovinskog i organiziranog kriminaliteta, strancima kao žrtvama kaznenih djela te žrtvama prilikom prometnih nesreća.

Edukacija je održana u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružja“.