EABCT 2017

Ponedjeljak, 18.9.2017.

Godišnja konferencija Europskog udruženja za bihevioralno kognitivne terapije održana je od 13 do 16 rujna u Ljubljani. Program konferencije je pokrio sva područja bihevioralno kognitivnih terapija uključujući i inovativne terapije trećeg vala.

Djelatnice Udruge Paula Bogović, Duška Car Drljača i Nataša Jelenić Herega sudjelovanjem na konferenciji nastavile su s edukacijom iz područja ACT terapije, nakon bazične edukacije i supervizije organizirane u Udruzi od svibnja do srpnja ove godine.