Dvodnevne radionice "Rijeka-zdravi grad"

Četvrtak, 8.3.2018.

Daniel Antunović i Ana Goleš ispred udruge U.Z.O.R. sudjelovali su u edukacijskim radionicama koje organizira Grad Rijeka. Radionice za cilj imaju formiranje šireg Tima za zdravlje i tematskih grupa projekta „Rijeka – Zdravi grad“.

Tematske grupe daju priliku struci, udrugama, ustanovama i skupinama građana da kroz međusobnu suradnju daju svoj doprinos kako bi grad učinili ljepšim, sretnijim i zdravijim mjestom za život.  Osmišljene su po modelu „učenje kroz djelovanje“, kroz tematske grupe radi se na izradi Plana za zdravlje Grada Rijeke. Uvodno se definiraju tematske radne grupe i način koordinacije rada, te sadržaji, mjesto i dinamika sastajanja.