Čestitamo!

Utorak, 15.1.2019.

Čestitamo kolegici Pauli Bogović, kao i njenoj mentorici Zrinki Rička Žauhar, na uspješnoj obrani završnog rada u Školi kibernetike i sistemske terapije i stečenoj diplomi ECP psihoterapeutkinje.

Stečenim znanjima i vještinama doprinost će svakodnevnom savjetodavnom i psihoterapijskom radu u Udruzi.