25. godišnja konferencija psihologa

Petak, 17.11.2017.

Djelatnici U.Z.O.R.-a Dušica Branković i Daniel Antunović bili su sudionici okruglog stola "Pravo počinitelja/ice obiteljskog nasilja na adekvatan psihosocijalni tretman".

Zajedno sa kolegicama iz Doma "Duga - Zagreb", bili smo u prilici upoznati 30-ak kolega i koelgica, uglavnom iz sustava socijalne skrbi, o mogućnostima i problemima koji se javljaju prilikom provedbe psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji.

25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa sa središnjom temom – Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti održana je od 8. do 11. studenoga 2017.g. u Zadru.