O programu

Ciljevi programa su  uspješno izvršavanje posebne obveze te smanjenje recidiva, a u užem smislu odnose se na stabiliziranje ponašanja djece i mladih, prevladavanje teškoća, usvajanje životnih vještina, poboljšanje kvalitete unutar obiteljske komunikacije. Osnovna je aktivnost  savjetovanje, koje je individualizirano i koje se svojim oblikom i sadržajem prilagođava aktualnim potrebama korisnika. Provodi se individualno i grupno savjetovanje mladih, individualno savjetovanje roditelja i obiteljsko savjetovanje. Redovito surađujemo s centrima za socijalnu skrb i školama koje maloljetnici pohađaju te izvještavamo državna tijela o tijeku provedbe posebne obveze i postignutim promjenama. 

Općinsko državno odvjetništvo prati rezultate rada s mladima kroz varijable „uspješno izvršena posebna obveza“ i „recidiv“. Njihovim analizama pokazalo se da uspješnost posebne obveze s mladima  iznosi od 90 – 98%, a recidiv je najmanji u Hrvatskoj (do 3%). Upravo zbog navedenih rezultata, pretežit broj državno odvjetničkih odluka usmjeren je upravo na posebne obveze savjetovališnog rada (u odnosu na nekada prevladavajući broj drugih mjera, primjerice humanitarnog rada, nadoknada šteta ili odbačaja prijave, koji su manje uspješni i čiji postotak recidiva je znatno veći). Danas Udruga pokriva oko 95% posebnih obveza izrečenih od strane Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci, a sve češće obvezu izriče Općinski sud u Rijeci, Županijski sud u Rijeci te prekršajni sudovi. 

Uzimajući u obzir sve kompleksnije potrebe današnje mladeži i promjena unutar obiteljskog sustava, sve veću intenciju državnih tijela za izricanjem izvaninstitucionalnih mjera ovog tipa i stalno povećanje broja korisnika, javlja se i potreba za jačanjem kapaciteta za rad s kazneno i prekršajno prijavljenim mladima. 

Kvaliteta i rezultati rada prepoznati su i od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva socijalne politike i mladih, pa smo uz sustavno financiranje od strane Grada Rijeke, dobili i dodatnu financijsku pomoć Ministarstva za nadogradnju programskih usluga. To konkretno znači:

  • zapošljavanje novog stručnog djelatnika na provedbu programa
  • uključivanje voditelja u supervizijski rad
  • pružanje kontinuirane pomoći u učenju

Tijekom provedbe programa zamijećena je važnost rada s roditeljima, čije je uključivanje u pozitivnoj vezi s postizanjem tretmanskih promjena te  uspješnim izvršavanjem mjere. Roditeljima smo namijenili i kratki vodič Razumijeti tinejdžera, koji daje upute u obrasce pozitivne komunikacije s djecom, te informativni letak Što učiniti ukoliko saznate ili posumnjate da vaše dijete konzumira drogu.