Novosti

Simpozij "Koraci za budućnost bez nasilja"

Petak, 21.11.2014.

20. studenoga u Opatiji održan je drugi simpozij "Koraci za budućnost bez nasilja" u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.

pročitaj više...

Donacija

Utorak, 18.11.2014.

Lions Club Korzo kontinuirano donira korisnice Savjetovališta i skloništa za žrtve obiteljskog nasilja Udruge U.Z.O.R. Ženski Lions Club Korzo održava redovite sastanke, te su na takvom sastanku održanom 5. studenog 2014.g kao gošće sudjelovale i djelatnice Skloništa. Prigodno su zahvalile članicama kluba na dugogodišnjoj potpori i preuzele donaciju kozmetičkih i higijenskih potrepština koje su ovoga puta kupljene i donirane našim korisnicama.

pročitaj više...

Okrugli stol „Sigurnost djece (ni)je moj posao?“

Srijeda, 22.10.2014.

Okrugli stol „Sigurnost djece (ni)je moj posao?“  održan je u srijedu 29. listopada 2014. od 12 do 14.30 sati u Gradskoj vijećnici, Korzo 16,  u organizaciji Udruge U.Z.O.R. i u suradnji s Gradom Rijekom, u okviru projekta „Osnažimo pravo djece da budu sigurna”.  

pročitaj više...

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Utorak, 23.9.2014.

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama - 22.9. djelatnice Savjetovališta i skloništa za žrtve obiteljskog nasilja Udruge U.Z.O.R. informirale su zainteresirane građane o projektu "Work is the Key", te dijelile letke s osnovnim informacijama. Projekt je usmjeren na deinstitucionaliziranje žena žrtava nasilja putem niza edukacija i potpornih aktivnosti.

pročitaj više...

Edukacija za jačanje zagovaračkih kapaciteta

Srijeda, 17.9.2014.

U okviru projekta Osnažimo pravo djece da budu sigurna Udruga U.Z.O.R. je sudjelovala na radionici o tehnikama zagovaranja, održanoj 4. i 5.9.2014. u Zagrebu.

pročitaj više...

"Posao je ključ"

Srijeda, 17.9.2014.

 

U sklopu projekta "Work is the Key" nakon selekcije korisnica, uz individualno psihološko savjetovanje započeo je i grupni rad s korisnicama. Također sve korisnice trenutno pohađaju ECDL edukaciju.

pročitaj više...

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga

Petak, 27.6.2014.

Generalna skupština Ujedinjenih Naroda proglasila je 1987. godine 26. lipnja kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nedozvoljenog korištenja opojnih tvari.
Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o problemu korištenja droge i o šteti koju konzumacija droge čini u društvu, u obitelji i šteti koju čini pojedincu.

pročitaj više...

“Uloga centara za socijalnu skrb u području pružanja pomoći i podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja”

Nedjelja, 15.6.2014.

Trening “Uloga centara za socijalnu skrb u području pružanja pomoći i podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja” održan je od 10. do 12. lipnja u Donjoj Stubici. Cilj treninga na kojem su sudjelovale i psihologinje Skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja Udruge U.Z.O.R. je razmjena iskustava u suzbijanju nasilja nad ženama te stvaranje neformalne mreže organizacija civilnog društva koje će zajednički raditi na zagovaranju i postizanju pozitivnih promjena u području zaštite prava žena žrtava nasilja.

pročitaj više...

“Mreža suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja”

Petak, 13.6.2014.

 

Od 23. do 24. svibnja 2014.g.održan je sastanak “Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja”, u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, na kojem su sudjelovale i predstavnice Skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja U.Z.O.R.. Cilj ovih sastanaka je objedinjavanje nastojanja u pravcu prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja, kao i razvoja efikasnijeg tretmana/podrške žrtvama seksualnog nasilja.

pročitaj više...

Otvorena vrata udruga 2014.

Srijeda, 28.5.2014.

Udruga U.Z.O.R. uključila se u Dane otvorenih vrata udruga u organizaciji Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge. 

Cilj Dana otvorenih vrata udruga 2014. je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruge u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima. Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj. 

pročitaj više...

Pages