Najčešće teme

Najčešće teme:

  • posebnosti adolescencije kao životnog razdoblja
  • brige, strahovi, tjeskoba
  • promjene raspoloženja
  • ljutnja i iritabilnost
  • kvaliteta slobodnog vremena
  • zdravi stilovi života
  • odnosi sa vršnjacima, roditeljima, profesorima, nadređenima
  • školovanje ili zaposlenje
  • poimanje sebe i svoje budućnosti, istraživanje vlastitih kvaliteta
  • upoznavanje sa socijalnim i komunikacijskim vještinama