Mišljenje recenzenta o letku

Ne smijemo dopustiti da dio mladeži, koji se odlučuje za isprobavanje droga, informacije o djelovanju i štetnosti droga dobija od ovisnika i preprodavača droge.

Iskustva u praksi, nažalost, pokazuju da obitelj adolescenta koji eksperimentira s drogom godinama ne prepoznaju i "ne vide" problem drogiranja, a kad se on otkrije, reakcije su često neadekvatne i neučinkovite. 

Informativni letak Udruge UZOR govori što učiniti kada roditelji saznaju ili posumnjaju da njihov adolescent eksperimentira ili uzima drogu. Kako roditelj može svoje dijete nadgledati, a da pritom ne izazove još štetniji učinak, a kako mora svoje dijete poticati, ohrabriti i odgajati. Kao takav koristan je i roditeljima i mladeži u pružanju savjeta kako da se suoče s problemom drogiranja te kako da reagiraju u novonastaloj neugodnoj situaciji prepunoj straha, ljutnje, razočaranja i afektivnog naboja.

U poglavlju o marihuani autori listića daju niz edukativnih informacija o učinku i štetnosti ove droge čije su negativne posljedice nerijetko podcijenjene među mladima i široj populaciji. Na kraju listića navedeni su brojevi telefona i adresa Udruge UZOR u kojoj se mogu dobiti besplatna i anonimna stručna savjetovanja.

Listić je pisan jasno i razumljivo, bez nepotrebnih stručnih termina i kao takav prilagođen je širokom krugu korisnika.

Usklađen je s uobičajno korištenim stručnim terminima.

U okviru toga autori ovog listića zadovoljavaju nepresušnu društvenu potrebu za ovakvim jednostavnim, ali nadasve korisnim informativnim uratcima te time u potpunosti opravdavaju njegovo izdavanje.

Vrsta djela: informativni listić- djelo za senzibilizaciju i edukaciju

Konačni zaključak recenzenta:

U današnjem suvremenom društvu roditelji su u većoj mjeri žrtve permisivno liberalnih odgojnih stajališta i djeci olako pristupaju kao stariji prijatelji unutar demokratskog obrasca odgoja.

Kad se obitelj prvi puta suočava s činjenicom nalaza droge ili stanja drogiranosti kod svojega djeteta, mlada osoba jednostavno treba dobiti jasnu poruku kako su oni čvrsti i netolerantni prema njegovom rizičnom ponašanju. U toj situaciji roditelji moraju reagirati maksimalno odlučno, autoritativno i ako je nužno potražiti stručnu pomoć jer je tada najmanje potrebno da podbace u odgovornom roditeljstvu.

Na kraju možemo zaključiti da cjelokupna aktivnost Udruge za zaštitu obitelji - Rijeka i njihov Informativni listić zasigurno predstavljaju "UZOR-an" primjer dobre prakse i korisne društvene inicijative u cilju senzibilizacije i prevencije bolesti ovisnosti i kao takav treba ga svakako publicirati i financijski podržati.

 

Tomislav Lesica, dr. med
psihijatar, subspecijalista za bolesti ovisnosti

 

Preuzmite letak:  Što učiniti kad saznate ili posumnjate da vaše dijete eksperimentira s drogama?