Kontakti

UZOR


Blaža Polića 2/ I kat, 51 000 Rijeka 


tel. 051/321-130, fax 051/321-151
uzor@udruga-uzor-rijeka.hr
www.udruga-uzor-rijeka.hr

udrugauzor

Programi:

 • Rad s kazneno prijavljenim mladima uključujući
 povremene uzimatelje droga – eksperimentatore
  
tel. 051/321-131, 051/322-911, 051/323-482
  mladi@udruga-uzor-rijeka.hr
 • Sklonište i savjetovalište za žene i djecu 
žrtve nasilja u obitelji

  mob. 099 502-7553

  SOS tel. 0800 333 883
  skloniste@udruga-uzor-rijeka.hr                                                                                                                                                                                                                                      p.p. 154, 51 000 Rijeka