Kontakti

U.Z.O.R. Udruga za zaštitu obitelji - Rijeka


Blaža Polića 2/ I kat, 51 000 Rijeka 


tel. 051/321-130, fax 051/321-151
uzor@udruga-uzor-rijeka.hr
www.udruga-uzor-rijeka.hr

udrugauzor

Programi:

  • Rad s kazneno prijavljenim mladima uključujući
 povremene uzimatelje droga – eksperimentatore
    
tel. 051/321-131, 051/322-911, 051/323-482
    mladi@udruga-uzor-rijeka.hr
  • Sklonište i savjetovalište za žene i djecu 
žrtve nasilja u obitelji

    mob. 099 502-7553

    SOS tel. 0800 333 883
    skloniste@udruga-uzor-rijeka.hr                                                                                                                                                                                                                                      p.p. 154, 51 000 Rijeka

 

  • Projekt: "Osnaživanjem i edukacijom do veće socijalne uključenosti"   mob.  099 351 0196.